wtorek, 29 października 2019

Dzielenie włosa na czworo - prawo spadkowe .

Dzielenie włosa na czworo -

prawo spadkowe .

spadek.jpg

Podział majątku - prawo spadkowe.

" Ludzie prędzej zapomną śmierć własnego ojca niż utratę ojcowskiego spadku."
- Machiavellii
Procedura spadkowa, podział, kto przynależy, jaka proporcja podziału, jakie
sa wykluczenia, testament, wydziedziczenie - to pytania które mogą się nasuwać
czytając tytuł poniżeszego artykułu.
Poniekąd choć w kilku zdaniach chciałym coś na ten temat powiedzieć.

Spadek po ojcu, matce, rodzicach- kto dziedziczy?

Rozpatrując problem podziału spadku w pierwszej kolejności spadek należy się
najbliższej rodzinie zmarłego.
Zaliczani są do niej tylko małżonek zmarłego i dzieci zmarłego.
(art. 931 Kodeksu cywilnego)
Byłe żony i byli mężowie nie dziedziczą.
Dzieci dziedziczą w częsciach równych.
Nie dziedziczą te osoby, które zostały wydziedziczone, odrzuciły spadek,
zrzekły się dziedziczenia lub zostały uznane za niegodnych dziedziczenia.
Małżonkowi przypada co najmniej ¼ spadku.

Przykład 1 :

Panu X zmarła żona.
Nie było testamentu.
Państwo X mieli dziecko - 1 syna.
Podział odbędzie się w zgodzie
z proporcja na ilustracji :
spadek przypadek 1.png
Jak można zaobserwować mąż ma swoje 50% udziałów + 25% po żonie
- Zgodnie z KC nie może mieć mniej niż 25%.
Syn otrzymuje 25% udziałów w spadku po matce.

Przykład 2:

Panu X zmarła żona.
Nie było testamentu.
Państwo X mieli 2 dzieci - syna i córkę.
Podział wyjaśnia ilustracja :
spadek przypadek 4.png
Jak można zaobserwować mąż ma swoje 50% udziałów .
Zgodnie z KC nie może mieć mniej niż 25%. (1/4 udziałów) otrzyma 1/3 udziału.
Wszyscy spadkobiercy - Pan X, syn, córka otrzymują zgodnie po 1/3 udziałów
w spadku.

Przykład 3 :

Pan X był wdowcem.
Nie było testamentu.
Miał 3 dzieci.
Dzieci otrzymają po nim spadek wg
następującego schematu.
spadek pryklad 3.png
Każde z rodzeństwa otrzyma po
1/3 udziałów po ojcu.

Przykład 4:

Panu X zmarła żona.
Nie było testamentu.
Państwo X mieli 4 dzieci.
Podział spadku nastąpi
wg nastepującej zasady.
spadek przypadek 5.png
Zgodnie z zasadą - małżonek nie mniej niż 1/4 (25%), pan X otrzyma 1/4 udziałów,
a każde z jego dzieci po 3/16 udziałów w spadku po matce.

Podsumowanie:

Jeśli dzieci jest mniej niż czworo, wszyscy spadkoiercy dziedziczą w częściach
równych. Jeśli rodzic miał co najmniej czwórkę dzieci, małżonek dziedziczy ¼
spadku, a pozostała jego część przypadka dzieciom w częściach równych.
W określonych przypadkach można pozbawić małżonka prawa do spadku.
testament.jpg

Testament, czyli jak pozbawić kogoś

spadku?

Jeśli rodzic nie chce, żeby dziedziczyły po nim dzieci, winien sporządzić testament.
Powinno to się odbyć w obecności notariusza, aby uniknąć pózniejszych sytuacji ,
kiedy ktoś próbwałby podważyć wiarygodność ostatniej woli.
W testamencie trzeba wskazać spadkobiercę.
Spadkobiercę możemy wskazac jak i pominąć.
Testament ma pierwszeństwo przed zasadami dziedziczenia z Kodeksu cywilnego.
Pominięci mają prawo do zachowku (w dalszej części).
Bez ważnego testamentu, dziedziczenie odbywa się w sposób określony w
Kodeksie cywilnym (opisany wcześniej).
zachowe.jpg

Prawo do zachówku.

Wykluczenie w testamencie spadkobiercy nie oznacza że ten niczego nie dostanie.
Spadkobierca ma prawo do zachowku po zmarłym rodzicu. Oblicza się go w
dość skomplikowany sposób. Uwzględnia się m.in. otrzymane wcześniej
darowizny.

W uproszczeniu jednak zachowek powinien wynieść połowę tego, co dziecko
otrzymałoby, gdyby rodzic nie napisał testamentu.
Jeśli dziecko nie skończyło 18 lat, zachowek jest większy - wynosi ⅔.
To samo dotyczy sytuacji, gdy dziecko jest trwale niezdolne do pracy.
Wynika to z art. 991 Kodeksu cywilnego.
Przykład 5 :
Pan X.
Wdowiec.
3 dzieci..
Pan X napisał testament , w którym pominął
każe ze swoich 3 dzieci, a calość spadku
przekazał swojej przyjaciółce.
Gdyby Pan X napisał testament każde z jego dzieci dostałoby po
1/3 udziałów w spadku.
Jednak pomimo przekazania w testamencie 100% udziałów przyjaciółce,
3 dzieci Pana X ma prawo do zachówku., w wysokości 1/2 tego co
przysługiwałoby im gdyby Pan X nienapisał testamentu.

Czyli 1/3 podzielona na pół daje
1/6 udziałów na każde dziecko.

czwartek, 24 października 2019

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w spółce z o.o. ???

Spółka z o.o. jako odrębna osobowość prawna jak każdy musi rozliczać się z fiskusem.

Jeśli takowa wypracowując nadwyżkę przychodów nad kosztami -opodatkowana jest podatkiem CIT (9% bądź 19%).Ponieważ na mocy umowy spółki stanowi ona odrębną osobowość prawną kapitał zgromadzony na koncie spółki jest oddzielony od przychodów, które wpływają na konta jej udziałowców.W momencie kiedy udziałowcy wypłacają sobie dywidendę, z działalności spółki, zostają objęci opodatkowaniem podatkiem PIT(od osób fizycznych)Łatwo zauważyć że fiskus podwójnie sięga do naszej kieszeni.Czy można uniknąć podwójnego opodatkowania?
Spółka z o.o. w pigułce

Spółka z o.o. -Pytania i odpowiedzi.-www.prawo-finanse.com.pl


pytania.jpg

Kogo zainteresuje spółka z o.o ?

Jesteś autorem ciekawego Startupu, masz zamiar otworzyć działalność gospodarczą,twoja firma prężnie się rozwija, szukasz sposobów na optymalizacje kosztów w swoim biznesie, chcesz zmniejszyć podatki,odseparować majątek prywatny od majątku firmy, ,masz problemy z komornikiem i chcesz się od niego uwolnić.
people-312122_960_720.png

Czy sp z o.o jest w Polsce legalna?

Tak. Jest to świetny sposób na prowadzenie działalności, bez konieczności opłacania składek ZUS.
approved-1049259_960_720.png

Zalety i wady sp. z o.o. ?

Zalety:

Główna zaletą spółki z o.o. jest możliwość ograniczenia odpowiedzialności wspólników. Wspólnicy odpowiadają tylko do wysokości swojego wkładu. W ten sposób można znacznie zminimalizować ryzyko - jeśli projekt się powiedzie wspólnicy mają dywidendę, jeśli projekt zakończy się porażka odpowiedzialność spoczywa na spółce do wysokości kapitału zakładowego.
Wspólnicy nie odpowiadają będąc członkami spółki za zobowiązania prywatne, nabyte przed założeniem spółki.
Brak obowiązku opłaty ZUS jest również zaletą prowadzenia tego typu działalności.
Optymalizacja podatków w firmie.
Spółka z o.o. jest doskonałym rozwiązaniem rozwiązaniem dla na założenie firmy również dla obcokrajowców.

Wady:

Z uwagi na pełną księgowość koszty prowadzenia działalności będą nieco wyższe, niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.
Wniesienie kapitału zakładowego (5tyś zł) bądź aportu również jest wadą tego rozwiązania.
Odpowiedzialność za prowadzenie spółki ponosi jej zarząd - który jest odpowiedzialny w przypadku jej zobowiązań.
Do wad zaliczymy też podwójne opodatkowanie.
Najpierw opodatkowany jest dochód spółki, następnie dywidenda w momencie jej wypłaty udziałowcom.
plus.jpg

Czy jest możliwe prowadzenie działalności bez opłacania ZUS?

Jak najbardziej.
Spółka z o.o umożliwia prowadzenie działalności bez ponoszenia kosztownych składek na ZUS.
Wykaz wszystkich którzy zobowiązani są do opłacania składek znajduje się w artykule 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Udziałowiec spółki, członek zarządu powołany przez uchwałę na walnym zgromadzeniu wspólników jest zwolniony z opłacania składek ZUS.
link_OiNQP01VvlWBHWEno4H2JrN6lskIU0Si,w300h223.jpg

Czy będe mieć prawo do emerytury?

Oczywiście,jest możliwość zatrudnienia w spółce,i opłacania składki nawet minimalnej, jednak emerytura, jakiej możemy się spodziewać napawa co najwyżej o pomste do nieba.
old-man-23730_960_720.png

Czy kapitał zakładowy w wysokości 5,000 złotych jest konieczny?

W momencie rejestracji naszej spółki w KRS konieczne jest oświadczenie wszystkich wspólników o fakcie wniesienia kapitału zakładowego.
Nie ma potrzeby wpłacania ww. kwoty na konto bankowe.
art. 167 par. 1 k. s. h. (kodeks spółek handlowych)
piggy-bank-3718557_960_720.png

Kapitał zakładowy 5000zł zgromadzony na koncie spółki może być ruchomy?

Jak najbardziej. Możemy w dowolnym momencie obracać naszymi pieniędzmi.

Jakie są koszty prowadzenia spółki z o.o.?

Ok 500zł na mc. Minimalnie wyższe, jak w przypadku prowadzenia działalności indywidualnej z uwagi na pełna księgowość.
worried-30148_960_720.png

Dlaczego spółka z o.o. nie płaci ZUS?

Wynika to z przepisów ustawy o SUS (systemie ubezpieczeń społecznych) i jest jednoznacznie
potwierdzone przez ZUS. Spółki tworzone zgodnie z n a s z ą propozycją nie są jednoosobowe,
więc ich udziałowcy nie będą odprowadzać ZUS jako jedyny wspólnik(tylko wspólnicy spółek
jednoosobowych płacą z tego tytułu ZUS). Oczywiście pojawia się pytanie, czy wspólnicy, którzy
pracują dla spółki, nie płacą ZUS? Otóż, jeśli zastosujemy odpowiednie przepisy, ich
wynagrodzenie również nie jest "ozusowane", ponieważ nie łączy ich ze spółką ani umowa o
pracę ani umowa zlecenia.

Czy muszę płacić za firmowe "rzeczy" z konta firmowego?

Pieniądze w spółce muszą być rozliczane dokładnie,zatem wszystkie koszty muszą znalezć pokwitowanie na fakturze.

Jaka jest odpowiedzialność za długi spółki z o.o.?

Spółka z o.o. odpowiada tylko i wyłącznie za swoje długi.
Nie odpowiadamy za swoje długi prywatne.

Jaka jest odpowiedzialność wspólników sp. z o.o. ?

Do wysokości poniesionego wkładu. Minimalnie 5000zl.

Czy Zarząd może odpowiedzieć za długi ?

Nie.

Jak wprowadzić to firmy pieniądze, żeby np. zapłacić za fakturę ?

 • podniesienie kapitału zakładowego.
 • pożyczka.
 • wpłata na kapitał zapasowy.
  plus.png

Jak "wyciągnąć" pieniądze z firmy?

Pieniądze na cele prywatne można
pobrać na kilka sposobów, np.:
-jako wynagrodzenie za pracę / pełnienie funkcji (wypłata raz na miesiąc);
jako wynagrodzenie za wykonane usługi / świadczenie na rzecz spółki (po wykonaniu
usługi / świadczenia);
jako koszty reprezentacji lub ich zwrot (gdy takowe wystąpią);
jako rozliczenie delegacji (gdy takowa wystąpi); jako zwrot
pożyczki;
jako zwrot dopłaty do kapitału;
jako wypłata dywidendy / zaliczki na dywidendę;
minus.png

Czy wspólnicy sp. z o.o. mogą zwołać zgromadzenie?

Tak.

Czy mogę być założycielem i członkiem zarządu firmy?

Tak.

Czy mogę być założycielem i pracownikiem w firmie?

Tak.

Jakie są podatki dla spółek z o.o.?

Podatek CIT (9% bądź 19%)
financial-4560047_960_720.jpg

Czy aby dostać wypracowane pieniądze, będę płacił podwójny podatek?

Wypłacony w postaci dywidendy tak.
Są sposoby uniknięcia podwójnego opodatkowania.
2.png

Jakie są wymogi księgowania dla sp. z o.o.?

Pełna księgowość.(księgi rozrachunkowe)

Czy mogę zawiesić działalność spółki?

Tak.

Co może być przedmiotem wkładu?

Art 14. k.s.h :
Przedmiotem wkładu mogą być:
 • prawa rzeczowe (własność rzeczy ruchomych, nieruchomości, użytkowanie wieczyste,
 • udział we współwłasności);
 • prawa obligacyjne (wierzytelności, udziały w spółkach, akcje,
  obligacje); prawa mieszane (np. przedsiębiorstwo);
 • prawa na dobrach niematerialnych (prawo do znaków towarowych, prawa autorskie,
  prawa ze wzorów użytkowych).

Do kiedy trzeba zarejestrować spółkę z o.o. ?

W ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki.

Czy można sprzedać udziały w spółce?

Tak.

Co to jest dywidenda ?

Aktywa (najczęściej pieniądze) wypłacane właścicielom (wspólnikom lub akcjonariuszom w zależności od formy prowadzenia spółki kapitałowej) jako wynagrodzenie za udzielenie kapitału.
apple-589640_960_720.jpg

Masz problemy finansowe i prawne, chcesz zainwestować swoje pieniądze, mogę Ci pomóc:

Mariusz Bedoński www.prawo-finanse.com.pl
Pomoc prawna
tel. +48 500-507-200
mail: mariuszbedonski@gmail.com
Zapraszam do lektury.
tekst alternatywny
tekst alternatywny
baner.png
prawo1.jpg

środa, 23 października 2019

Podwójne opodatkowanie w spółce z o.o. - Jak tego uniknąć ?

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania? Sp z o.o. - www.prawo-finanse.com.plPodwójne opodatkowanie spółki
Spółka z o.o. jako odrębna osobowość prawna jak każdy musi rozliczać się z fiskusem.
Jeśli takowa wygeneruje nadwyżkę przychodów nad kosztami -opodatkowana jest podatkiem CIT (9% bądź 19%).
Na mocy umowy kapitał zgromadzony na koncie spółki jest oddzielony od przychodów, które wpływają na konta jej udziałowców.
W momencie kiedy udziałowcy wypłacają sobie dywidendę, z działalności spółki, zostają objęci podatkiem PIT(od osób fizycznych)
Łatwo zauważyć że fiskus podwójnie sięga do naszej kieszeni.
Kancelaria

Podwójne opodatkowanie.

Wiele osób boi się zakładania spółki z powodu "podwójnego opodatkowania."
Nie ma powodu do panki.
Sposobów na uniknięcie podwójnego opodatkowania jest wiele.
Ustaliliśmy, że podatek opłacany jest przez nas podwójnie (CIT - od różnicy pomiędzy przychodami a kosztami spółki,i PIT- podatek od naszej dywidendy wypłacanej z zysków spółki)
Podatek cit
Podatek CIT odprowadzany z naszej spółki.
Spółka z o.o
Podatek PIT odprowadzany przez każdego ze wspólników od dywidendy wypłaconej przez spółkę na jego konto.
Abyśmy mogli zoptymalizować nasze podatki, konieczne jest podniesienie naszych kosztów.
Wypłacana przez spółkę dywidenda nie jest jednak kosztem,i sama w sobie nie przyczynia się do zmniejszenia płaconego przez nią podatku.

Rozważanie nasuwa się samo.

Podobnie jak w przypadku klasycznej działalności,aby zmniejszyć podatek,musimy generować koszty.
Biuro rachunkowe Łódź
Przedstawiam przykładowe koszty,którymi możemy obciążyć naszą spółkę:
 • koszty narzędzi,maszyn,i ich amortyzacji.
 • koszty sprzętu komputerowego.
 • koszty związane z mediami-prąd,woda,internet,telefon itd.
 • wszelkie zakupy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • koszty związane ze środkami transportu,paliwem itd.
 • koszty najmu powierzchni.
 • koszty związane z marketingiem i reklamą.
 • koszty zatrudnienia pracowników (w tym prezesa rady nadzorczej i zarządu).

Podsumowując:

Aby w znacznym stopniu ograniczyć wysokość naszych podatków w spółce również wypłacajmy pieniądze w sposób generujący dla niej koszty.
P

Przykłady :

Wszelkie umowy pomiędzy spółką a jej udziałowcami:
 • umowa o dzieło,bądź umowa zlecenie,kontrakt managerski
 • umowa o najem nieruchomości,powierzchni reklamowej, itd
 • powierzenie obowiązków prezesa i członków rady nadzorczej wspólnikom
 • delegacje,podróże i szkolenia
Pomysłów tego typu jest wiele i tylko od Państwa kreatywności zależą.

Na zakończenie

Jeżeli nasze przychody i koszty wewnątrz spółki zbilansujemy na 0 - spółka nie wygeneruje dochodu,a co za tym idzie nie zapłacimy CIT.

Podatek CIT
Jedyny podatek który przyjdzie nam zapłacić to ten od wewnętrznych umów pomiędzy spółka a naszymi udziałowcami.

Zatem cel został osiągnięty.

Uniknęliśmy podwójnego opodatkowania.

Masz problemy finansowe i prawne, chcesz zainwestować swoje pieniądze, mogę Ci pomóc:

Mariusz Bedoński www.prawo-finanse.com.pl
Pomoc prawna
tel. +48 500-507-200
mail: m.bedonski@knfteam.pl
Zapraszam do lektury.
tekst alternatywny
tekst alternatywny
baner.png
prawo1.jpg

niedziela, 20 października 2019

Jak pozwać bank za kredyt we franku ?

Frankowicze

Prolog:

Był marzeniem, celem ich życia.
Pracowali ciężko w pocie czoła, żeby go zdobyć.
W zasadzie to był dorobek 2 pokoleń.
Wreszcie udało się.
Przedmiot ich długoletnich marzeń się ziścił.
Wyśniony domek w górach.
Pozytywna decyzja kredytowa, i bez zastanowienia złożone podpisy.
Tak bardzo chcieli się w końcu usamodzielnić.
Mowa o pewnym młodym małżeństwie na Podbeskidziu.
Zbyt pochopna decyzja, która sprawiła żę są uwiązani w kredytach na długie lata.
Z pomocą przyszedł "specjalista" od kredytów hipotecznych.
Doradził, że kredyt hipoteczny na 30 lat wzięty we Franku szwajcarskim to zdecydowanie najkorzystniejsza oferta na tamten moment.
Gdyby wtedy wiedzieli, że w czasem ich życie zmieni się w koszmar, a wymarzony dom, będzie obiektem żalu, też i bardzo ciężkiej pracy pewnie nie podjęli by tak pochopnie decyzji.
Z perspektywy 10 lat sumiennie spłacając raty kredytu, znowu stoją w punkcje wyjścia.
Kwota do spłaty co najmniej jak w dniu podpisania umowy.
Historia jakich wiele, jednak wszystko wskazuje że będzie miała pozytywne zakończenie.

Szansa dla Frankowiczów :

waga
Na początku października 2019r TSUE ogłosił wyrok.
Wyrok z sprawie Frankowiczów.
Ułatwi on polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, oraz sędziom podejmowanie słusznej i jedynej decyzji.
Możliwość przewalutowania kredytu w CHF na PLN jest już w zasięgu ręki.
Usunięcie wpisów które są niedozwolone z umów kredytowych może doprowadzić do ich unieważnienia.
Młodzi ludzie mogą wreszcie ruszyć na batalie z bankiem.

Chcesz zrobić podobnie?

Zapoznaj się jakie dokumenty musisz zgromadzić.

waluta obca
Aby można było zacząć wojować z bankiem musimy przygotować:
 • umowa kredytowa
 • regulamin kredytu
 • wszelkie aneksy do umowy kredytowej
 • zaświadczenie z banku o spłacie kredytu
  • nasze dane
  • nazwa i adres banku
  • nr umowy kredytowej
  • daty i kwoty poszczególnych rat kredytu w PLN i CHF - część kapitałowa i odsetkowa
  • kurs sprzedaży franka zastosowany do naliczenia każdej ze spłaconej raty
  • data uruchomienia kredytu
  • kwota kredytu , i jego transz w PLN i CHF
  • wysokość oprocentowania kredytu (WIBOR) oraz jego marży w całym okresie umowy
  • składki ubezpieczenia niskiego wkładu)
Nie martwcie się. Stosowny wniosek do banku mam przygotowany.
To naprawdę nic trudnego.
Wszelkie te dokumenty pozwolą nam wykonać analizę roszczeń ich wysokości , które będziemy wpisywać w pozwie.
Zajmiemy się za Państwa waszą sprawą na mocy podpisanego pełnomocnictwa.
Sprawy frankowe po pozytywnej decyzji TSUE na pewno nabiorą tempa.
Zachęcam do kontaktu, wszystko Państwu wyjaśnimy, i rozwiejemy wątpliwości.