O nasPortalem administruje 

Prawo-Finanse Spółka z.o.o

95-045 Wytrzyszczki gm.Parzęczew
ul.Pogodna 1

Zarejestrowana w  KRS 
nr 0000812968