wtorek, 29 października 2019

Dzielenie włosa na czworo - prawo spadkowe .

Dzielenie włosa na czworo -

prawo spadkowe .

spadek.jpg

Podział majątku - prawo spadkowe.

" Ludzie prędzej zapomną śmierć własnego ojca niż utratę ojcowskiego spadku."
- Machiavellii
Procedura spadkowa, podział, kto przynależy, jaka proporcja podziału, jakie
sa wykluczenia, testament, wydziedziczenie - to pytania które mogą się nasuwać
czytając tytuł poniżeszego artykułu.
Poniekąd choć w kilku zdaniach chciałym coś na ten temat powiedzieć.

Spadek po ojcu, matce, rodzicach- kto dziedziczy?

Rozpatrując problem podziału spadku w pierwszej kolejności spadek należy się
najbliższej rodzinie zmarłego.
Zaliczani są do niej tylko małżonek zmarłego i dzieci zmarłego.
(art. 931 Kodeksu cywilnego)
Byłe żony i byli mężowie nie dziedziczą.
Dzieci dziedziczą w częsciach równych.
Nie dziedziczą te osoby, które zostały wydziedziczone, odrzuciły spadek,
zrzekły się dziedziczenia lub zostały uznane za niegodnych dziedziczenia.
Małżonkowi przypada co najmniej ¼ spadku.

Przykład 1 :

Panu X zmarła żona.
Nie było testamentu.
Państwo X mieli dziecko - 1 syna.
Podział odbędzie się w zgodzie
z proporcja na ilustracji :
spadek przypadek 1.png
Jak można zaobserwować mąż ma swoje 50% udziałów + 25% po żonie
- Zgodnie z KC nie może mieć mniej niż 25%.
Syn otrzymuje 25% udziałów w spadku po matce.

Przykład 2:

Panu X zmarła żona.
Nie było testamentu.
Państwo X mieli 2 dzieci - syna i córkę.
Podział wyjaśnia ilustracja :
spadek przypadek 4.png
Jak można zaobserwować mąż ma swoje 50% udziałów .
Zgodnie z KC nie może mieć mniej niż 25%. (1/4 udziałów) otrzyma 1/3 udziału.
Wszyscy spadkobiercy - Pan X, syn, córka otrzymują zgodnie po 1/3 udziałów
w spadku.

Przykład 3 :

Pan X był wdowcem.
Nie było testamentu.
Miał 3 dzieci.
Dzieci otrzymają po nim spadek wg
następującego schematu.
spadek pryklad 3.png
Każde z rodzeństwa otrzyma po
1/3 udziałów po ojcu.

Przykład 4:

Panu X zmarła żona.
Nie było testamentu.
Państwo X mieli 4 dzieci.
Podział spadku nastąpi
wg nastepującej zasady.
spadek przypadek 5.png
Zgodnie z zasadą - małżonek nie mniej niż 1/4 (25%), pan X otrzyma 1/4 udziałów,
a każde z jego dzieci po 3/16 udziałów w spadku po matce.

Podsumowanie:

Jeśli dzieci jest mniej niż czworo, wszyscy spadkoiercy dziedziczą w częściach
równych. Jeśli rodzic miał co najmniej czwórkę dzieci, małżonek dziedziczy ¼
spadku, a pozostała jego część przypadka dzieciom w częściach równych.
W określonych przypadkach można pozbawić małżonka prawa do spadku.
testament.jpg

Testament, czyli jak pozbawić kogoś

spadku?

Jeśli rodzic nie chce, żeby dziedziczyły po nim dzieci, winien sporządzić testament.
Powinno to się odbyć w obecności notariusza, aby uniknąć pózniejszych sytuacji ,
kiedy ktoś próbwałby podważyć wiarygodność ostatniej woli.
W testamencie trzeba wskazać spadkobiercę.
Spadkobiercę możemy wskazac jak i pominąć.
Testament ma pierwszeństwo przed zasadami dziedziczenia z Kodeksu cywilnego.
Pominięci mają prawo do zachowku (w dalszej części).
Bez ważnego testamentu, dziedziczenie odbywa się w sposób określony w
Kodeksie cywilnym (opisany wcześniej).
zachowe.jpg

Prawo do zachówku.

Wykluczenie w testamencie spadkobiercy nie oznacza że ten niczego nie dostanie.
Spadkobierca ma prawo do zachowku po zmarłym rodzicu. Oblicza się go w
dość skomplikowany sposób. Uwzględnia się m.in. otrzymane wcześniej
darowizny.

W uproszczeniu jednak zachowek powinien wynieść połowę tego, co dziecko
otrzymałoby, gdyby rodzic nie napisał testamentu.
Jeśli dziecko nie skończyło 18 lat, zachowek jest większy - wynosi ⅔.
To samo dotyczy sytuacji, gdy dziecko jest trwale niezdolne do pracy.
Wynika to z art. 991 Kodeksu cywilnego.
Przykład 5 :
Pan X.
Wdowiec.
3 dzieci..
Pan X napisał testament , w którym pominął
każe ze swoich 3 dzieci, a calość spadku
przekazał swojej przyjaciółce.
Gdyby Pan X napisał testament każde z jego dzieci dostałoby po
1/3 udziałów w spadku.
Jednak pomimo przekazania w testamencie 100% udziałów przyjaciółce,
3 dzieci Pana X ma prawo do zachówku., w wysokości 1/2 tego co
przysługiwałoby im gdyby Pan X nienapisał testamentu.

Czyli 1/3 podzielona na pół daje
1/6 udziałów na każde dziecko.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza