czwartek, 15 sierpnia 2019

ODSZKODOWANIA CZ.2Dzisiaj kolejna część zagadnienia odnośne odszkodowań z działu błędów medycznych .
Dzisiaj zajmiemy się ZANIEDBANIAMI LEKARSKIMI I MEDYCZNYMI,
Zaniedbanie lekarskie lub medyczne to termin określający sytuację w której pacjent poniósł uszczerbek na zdrowiu w wyniku błędu lekarskiego;
np.-chirurg plastyczny
-psychiatra
-technicy laboratoryjni
-przepisanie niewłaściwego leku,
- opieka nad pacjentem nie spełniająca przyjętych standardów,
-higiena szpitalna / kliniczna nie spełniająca norm i prowadząca do zakażenia,
- błędne nie dokładne wyniki badań,
-błąd w diagnozie stanu pacjenta,
- nieuzyskanie zgody przed zastosowaniem leczenia
- zastosowanie leczenia o złym przebiegu,
-zastosowanie złego leczenia lub nie podjęcie leczenia zdiagnozowanego pacjenta.
- nieodpowiednia opieka przedoperacyjna , brak informacji o istniejącym ryzyku,
-ciała obce pozostawione w ciele pacjenta po zakończonej operacji,
- zachowanie świadomości podczas zabiegu chirurgicznego pomimo znieczulenia ogólnego w wyniku błędu lekarza anastezjologa
KOGO POZWAĆ ?
Żaden członek personelu medycznego nie jest wolny od odpowiedzialności z tytułu zaniedbania lekarskiego.
-lekarze państwowi i prywatni,
-dentyści ,
- pielęgniarki i terapeuci zajęciowi,
mogą być pozwani jako osoby fizyczne,
Można też pozwać szpital,zarówno prywatny jak i finansowany przez Narodową Służbę Zdrowia, także producentów w jakimś stopniu wadliwych produktów medycznych , w tym leków oraz implantów,
OGRANICZENIE CZASOWE ;
Aby udowodnić zaniedbanie lekarskie , należy wnieść roszczenie najpóźniej w ciągu 3 lat od wystąpienia takiego zaniedbania, lub w ciągu 3 lat od dnia , w którym stało się jasne , że leczenie doprowadziło do uszczerbku na zdrowiu pacjenta.
JAK ZŁOŻYĆ ROSZCZENIE ?;
Jeśli uważasz , że masz podstawy do wniesienia roszczenia z tytułu zaniedbania lekarza powinieneś się niezwłocznie skontaktować z adwokatem .
Będzie on w stanie ocenić okoliczności twojej konkretnej sprawy i powie ci , czy według niego mogą zachodzić przesłanki do wniesienia roszczenia .
Roszczenie z tego tytułu opiera się na działaniach i zaniedbaniach osób posiadających przeszkolenie medyczne, dlatego też twój adwokat zleci sporządzenie raportu medycznego przez eksperta który szczegółowo przedstawi okoliczności twojej sprawy.
Jeżeli skarżącym jest małoletni ( poniżej 18 roku życia ), to zazwyczaj rodzic lub opiekun prawny kieruje roszczeniem w imieniu dziecka.
Mam nadzieję , że w skrócie mogłem przytoczyć Państwu ważne informacje odnośnie działań lekarskich czy służb medycznych prowadzących do pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta.
Jeśli ktoś z Państwa ma jakieś pytania czy wątpliwości to proszę o kontakt , lub chce zgłosić sprawę o odszkodowanie to zapraszam do kontaktu na PRIV,
TEL; 500-507-200
EMAIL; marcelinatoman@prawo-finanse.com
(proszę opisać sprawę , odezwę się w miarę możliwości szybko )
Pozdrawiam

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz