Kalendarz

Mariusz Bedonski pomoc prawna

Mariusz Bedonski pomoc prawna
Pomoc prawna 500-507-200

Pomoc Prawna Online. Jak zglosic sprawe? Mariusz Bedoński KNF Team tel. 500-507-200

środa, 10 lipca 2019

Upadłość konsumencka - Wyzeruj swoje długi.

Gdy komornik puka do drzwi. Upadłość konsumencka - rozwiazanie Twoich problemów. - Akademia KNF Team


oddluzanie upadlosc konsumencka 500-507-200

Upadłość konsumencka - jak sie przygotować, na czym polega, jakie są jej korzyści a jakie wady?

Statystycznie co 2 Polak jest zadłużony.
Wpadając w pułapkę rosnącego konsumpcjonlizmu zaciągamy coraz to wieksze długi.
Kredyt na auto, kredyt na sprzet RTV, kredyt na nieruchomość, kredyt na wakacje.
Telewizja serwuje nam na codzien coraz to więcej super atrakcyjnych propozycji kredytowych robiąc tym samym "papke" z mózgu.
Z czasem jednak nasze szczęście sie kończy.
Idąc po kolejną pożyczkę odchodzimy od okienka z "kwitkiem".
Tak.
Właśnie skończyła się nasza zdolność kredytowa.
Mariusz Bedonski pomoc prawna
Wpadając w spiralę zadłużenia w pewnym momencie okazuje sie że pracując zarabiamy niemałe pieniądze a i tak zaczyna nam ich brakować na podstawowe potrzeby.
pomoc prawna 500-507-200
Z czasem zaczyna nam brakować środków na regularna spłatę zobowiązań.
Banki odmawiają nam kredytów, my zaś próbując się ratować sięgamy na "chwilówki"
To jest nasz "początek końca".
Omamieni obietnicami darmowej 1 pożyczki podpisujemy umowę.
Na tym etapie mamy jeszcze szanse wykaraskać się z naszych kłopotów.
Rozwiązaniem naszych problemów było by zmniejszenie konsumpcji, oszczędny tryb życia i cięzka dodatkowa praca.
"Chwilówki" pomagają nam - ale jest to tylko pomoc przejsciowa, gdzie za moment kłopoty wrócą i to ze zdwojoną siła.
pomoc prawna Mariusz Bedonski
Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji w momencie kiedy nasza skrzynka pocztowa zaczyna "wypluwać" korespondencje z banków, i firm windykacyjncych.
oddluzanie upadlosc konsumencka 500-507-200
Dzwoniący telefon wywołuje w nas skrajne emocje , ciekawośc czy to telefon od znajomych przeobraża się w lęk przed kolejnym pytaniem w słuchawce.
oddluzanie upadlosc konsumencka 500-507-200
 • kiedy i jak ma Pan/Pani zamiar spłaćić nam swoje zobowiązenia?
Pytanie zwykle spotyka się z głuchą ciszą z naszej strony, zaś po zakończeniu rozmowy popadamy w zadumę przeplecioną strachem o nasza przyszłość.
problemy prawne
Komornik, windykator, praca ponad siły, kredyty, spłaty, terminy, płatności, spirala sie nakręca.

NIe musi tak jednak być.

Jestęśmy co prawda - nie bujmy się użyć tego słowa

Bankturami

jednak wcale nie musi to dla nas oznaczać tego najgorszego.
pomoc prawna
Wyobrażmy sobie sytuacje kiedy osiągneliśmy spokój, ukojnie, pracujemy uczciwie i rzetelnie, spłacamy swoje zobowiązania, jednak, bez machiny nacisku, bez pełnbej skorzynki na listy, bez kilkunastu połączeń od firm windykacyjncyh dziennie.
Spłacamy swoje zobowiązania uczciwie, ale nie jesteśmy obdarci z naszej godności i człowieczeństwa,
Osiągamy stan kiedy nasze dotychczasowe życie odkreślamy grubą kreską i zaczynamy je budowac na nowo.
pomoc Mariusz Bedonski

Sen? To nie żaden sen. Takie możliwości daje nam upadłość konsumencka.

Upadlość konsumencka

ZANIM ZROBISZ COKOLWIEK. JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ ?

Upadłość konsumencka umożliwiająca oddłużenie dostępna jest jedynie dla „rzetelnych dłużników”.
Dlatego należy przestrzegać poniższych wskazówek.
NIE BĘDZIESZ :
• Zwiększał stopnia swojego zadłużenia
• Pożyczał pieniędzy od kogokolwiek, z wyjątkiem wsparcia rodziny
• Informował osób trzecich, a w szczególności wierzycieli o swoich dochodach, wydatkach i
majątku
• Kontaktował się z wierzycielem, który na razie nie wzywa do zapłaty i nie szuka kontaktu z Tobą
• Zawierał związku małżeńskiego ani rozwodził się
• Dokonywał ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej, podziału majątku wspólnego
ani zawierał jakiejkolwiek innej umowy małżeńskiej
• Sprzedawał ani darowywał składników Twojego majątku komukolwiek
• Ignorował postępowań sądowych i egzekucji komorniczej
• Ignorował przesyłek pocztowych i informacji o awizo
• Ujawniał swojej woli ogłoszenia upadłości konsumenckiej
• Spłacał wspólnych małżeńskich długów, jeżeli jesteś w trakcie postępowania rozwodowego
• Podpisywał i zawierał porozumień i ugód z wierzycielami, składał oświadczeń o uznaniu długu,
ani tym bardziej składał oświadczeń o poddaniu się egzekucji, ustanawiał zabezpieczeń
osobowych i rzeczowych istniejących długów
• Zrzekał się źródeł dochodu np. poprzez wypowiedzenie umowy o pracę
• Zrzekał się jakichkolwiek korzyści majątkowych czy roszczeń np. odrzucał, zrzekał się spadku,
umarzał dług dłużnikowi
POWINIENEŚ :
• Wypełnić ANKIETĘ ODDŁUŻENIOWĄ ,poznać swoją sytuację dzięki odpowiedzi na postawiona w
niej pytania, a więc cofnąć się do przeszłości, aby móc poznać przyczyny stanu obecnego i
swoją aktualną sytuację finansową
• Zbierać dokumenty i wiedzę o swoich długach celem udokumentowania każdej wierzytelności
• Poszukiwać świadków mogących zeznawać w sprawie
• Sprawdzić swój wcześniejszy adres do doręczeń korespondencji z wierzycielami – czy odbierasz
pod nim pocztę, czy należy go zaktualizować
• Przejawiać aktywność cechującą starannego dłużnika – pozostawać w kontakcie z
wierzycielami szukającymi kontaktu z Tobą, gromadzić pisma i składać im propozycje
polubownego załatwienia sprawy długu (dowody należytej staranności i braku winy)
• Występować o zaświadczenia z banków na okoliczność istnienia zadłużenia i jego wysokości na
dany moment
• Jeżeli jesteś przedsiębiorcą – w trybie pilnym nawiązać kontakt z prawnikiem celem złożenia
wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy
oddluzanie upadlosc konsumencka 500-507-200

CZY SPEŁNIASZ WARUNKI ODDŁUŻENIA W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ ?

 1. MIEJSCE ZAMIESZKANIA I POBYTU - POLSKA.
  Główny ośrodek podstawowej działalności tzn. centrum spraw życiowych, miejsce zamieszkania
  i stałego pobytu znajduje się w Polsce.
 2. KONSUMENT.
  Nie prowadzisz działalności gospodarczej tzn. nie jesteś przedsiębiorcą indywidualnym lub przestałeś
  prowadzić działalność gospodarczą minimum na rok przed złożeniem wniosku. Rozstrzygającą
  okolicznością jest brak wpisu do rejestru przedsiębiorców (CEIDG / KRS) bądź wykreślenie z tego
  rejestru na rok przed złożeniem wniosku o upadłość. Nie wystarczy zawieszenie działalności
  gospodarczej w CEIDG. Również faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej nie
  rozpoczyna biegu terminu 1 roku, chyba że osoba prowadziła ją bez wpisu do rejestru przedsiębiorców.
 3. NIEWYPŁACALNOŚĆ.
  Jesteś niewypłacalny, gdy nie wykonujesz swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.
 4. BRAK WINY W POWSTANIU / ZWIĘKSZENIU STOPNIA NIEWYPŁACALNOŚCI.
  Jest to najważniejsza przesłanka określająca, kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej. Dłużnik
  niewypłacalny nie mógł doprowadzić do swojej niewypłacalności ani zwiększyć jej stopnia z winy
  umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Celowe działanie dłużnika jest rzadkim przypadkiem. Natomiast
  rażące niedbalstwo, a więc niedochowanie minimalych, elementarnych i podstawowych dla każdego
  myślącego człowieka standardów zachowania w zakresie zaciągania zobowiązań i zarządzania swoimi
  finansami, będzie najczęstszą przyczyną oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 5. RZETELNOŚĆ DŁUŻNIKA W UPRZEDNIEJ UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ
  Jeżeli w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku toczyło się wobec Ciebie konsumenckie postępowanie
  upadłościowe i zostało umorzone oraz jeżeli uchylono ustalony plan spłaty wierzycieli - nie doszło do
  tego z Twojej winy.
 6. BYŁY PRZEDSIĘBIORCA. WNIOSEK O UPADŁOŚĆ ZŁOŻONY W TERMINIE
  Mając taki obowiązek - jako przedsiębiorca lub członek zarządu spółki kapitałowej - w ciągu 10 lat przed
  złożeniem wniosku, złożyłeś w terminie wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Jeżeli jednak
  takiego wniosku nie złożyłeś bądź złożyłeś go z przekroczniem 14-dniowego terminu ustawowego, sąd
  odddali wniosek o upadłość konsumencką, chyba że względy słuszności lub względy humanitarne
  uzasadniają przeprowadzenie wobec Ciebie konsumenckiego postępowania upadłościowego. Wtedy
  pomimo niewywiązania się z tego obowiązku sąd ogłosi upadłość konsumencką.
 7. MORALNOŚĆ PŁATNICZA.
  Sąd w odrębnym procesie - w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku - prawomocnie nie orzekł, że
  dokonywałeś czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli. Najczęstszym przypadkiem takich czynności jest
  darowizna nieruchomości na rzecz osób bliskich celem uniknięcia - w zamyśle dłużnika - egzekucji
  z tego składnika majątkowego.
 8. NIE UMORZONO WCZEŚNIEJ TWOICH DŁUGÓW W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ.
  Jeżeli umorzenie Twoich zobowiązań w ramach upadłości konsumenckiej miało miejsce w okresie
  ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką sąd oddali kolejny wniosek, chyba
  że dłużnik dochował należytej staranności bądź przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest
  uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
  Jeżeli spełniasz powyższe kryteria, ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a co za tym idzie
  oddłużenie, jest realne i zależne od Twojej postawy w toku postępowania upadłościowego.
  Co więcej, jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, a więc sąd ogłosi upadłość konsumencką, a
  Ty jako upadły wywiążesz się ze wszystkich swoich obowiązków w toku postępowania
  upadłościowego, jako niewypłacalny dłużnik uzyskujesz PEWNOŚĆ ODDŁUŻENIA.
long-25529_960_720.png

NIEPRAWDZIWE DANE WE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ. KONSEKWENCJE.

Podanie nieprawdziwych danych we wniosku, bądz zatajanie okoliczności sprawy, zadłużanie się z premedytacja, celowe branie kredytów w złej wierze i unikanie ich późniejswzej spłaty może spowodować negatywne rozpatrzenie wniosku o upadłość konsumencka.

Korzyści z upadłości konsumenckiej.

windykacja
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - ODDŁUŻANIE OSOBY PRYWATNEJ, JAK WYJŚĆ Z DŁUGÓW ODDŁUŻENIE.
Upadły ma pewność oddłużenia. Umorzenie niespłaconych w toku postępowania upadłościowego
zobowiązań, lecz dopiero po ogłoszeniu upadłości przez sąd, przeprowadzeniu likwidacji majątku
i wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli; mogą zostać umorzone wszystkie wierzytelności z kilkoma
wyjątkami bez względu na ich wysokość, charakter prawny (prywatne i publicznoprawne,
konsumenckie oraz z działalności gospodarczej) oraz odległy czas ich powstania, ale tylko te
zaistniałe do czasu ogłoszenia upadłości. Ponadto wygasają roszczenia wobec upadłego ze strony jego
gwarantów, poręczycieli oraz współdłużników tych zobowiązań, które zostały umorzone.
SPŁATA TYLKO CZĘŚCI DŁUGÓW W RATACH.
Rozłożenie części długu na raty w ramach Planu Spłaty Wierzycieli trwającego maksymalnie 3 lata już
po ogłoszeniu upadłości; cały dług nie jest spłacany w ramach tego planu, lecz jego część, której
wysokość zależy od możliwości finansowych upadłego i jego sytuacji osobistej. Poprawa sytuacji
upadłego w trakcie wykonywania Planu Spłaty Wierzycieli, zwłaszcza na skutek wyższych zarobków
bądź dochodów z działalności gospodarczej, nie skutkuje automatycznie zwiększeniem rat płatnych do
wierzycieli. Plan spłaty upadły wykonuje dobrowolnie, samodzielnie wpłacając kwoty wierzycielom.
ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO.
Zawieszenie egzekucji z chwilą ogłoszenia upadłości przez cały czas trwania postępowania aż do chwili
umorzenia zobowiązań. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości
postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone.
ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO O ZAPŁATĘ.
Z chwilą ogłoszenia upadłości wszystkie postępowania toczące się przeciwko upadłemu, a wszczęte
przed ogłoszeniem upadłości, zostaną zawieszone.
ZAWIESZENIE DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH I
PRZEDSĄDOWYCH
Pomimo faktu, że skutek ten nie wynika z przepisów ustawy w praktyce złożenie wniosku o ogłoszenie
upadłości, a następnie ogłoszenie przez sąd upadłości, do takiego efektu prowadzi.
ZATRZYMANIE NALICZANIA ODSETEK.
Z chwilą ogłoszenia upadłości od wierzytelności, które nie były zabezpieczone rzeczowo (n.p. poprzez
ustanowienie hipoteki, zastawu rejestrowego) nie biegną przeciwko upadłemu odsetki. Odsetki biegną
jedynie na rzecz wierzycieli posiadających zabezpieczenie rzeczowe, ale odsetki te mogą zostać
zaspokojone w postępowaniu upadłościowym jedynie z przedmiotu zabezpieczenia. Zatem ogólną
regułą jest zaspakajanie w postępowaniu upadłościowym odsetek wyłącznie za okres do dnia
ogłoszenia upadłości.
WSPARCIE W ZASPOKOJENIU POTRZEB MIESZKANIOWYCH UPADŁEGO
Jeżeli upadły posiadał lokal mieszkalny bądź dom jednorodzinny (również w majątku wspólnym
małżeńskim), który wszedł do Masy Upadłości na zaspokojenie roszczeń wierzycieli przysługuje mu
uprawnienie do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu
mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy. Jest to wyraźne polepszenie położenia dłużnika
zamieszkującego w lokalu likwidowanym przez syndyka, w szczególności w porównaniu
z egzekucją komorniczą.
KOSZTY POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO DO UMORZENIA NA ZASADACH OGÓLNYCH
Koszty wszelkich postępowań egzekucyjnych toczących się przeciwko niewypłacalnemu dłużnikowi,
a następnie umorzonych po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, podlegają zgłoszeniu do masy
upadłości, a więc podlegają ogólnym regułom umorzenia w upadłości konsumenckiej. Oznacza to, że
nie muszą być w całości spłacalne w ramach Planu Spłaty Wierzycieli. Niejednokrotnie ten sam dług
generuje koszty postępowania obciążające dłużnika u kilku komorników z uwagi na zmianę
komorników prowadzących postępowania egzekucyjne.
MOŻLIWOŚĆ ZAWARCIA UKŁADU (UGODY) Z WIERZYCIELAMI.
Prawdopodobieństwo zawarcia ugody z wierzycielami znacząco rośnie z chwilą ogłoszenia przez sąd
upadłości konsumenckiej. Nie ma ograniczeń co do zakresu takiej ugody, a więc to od rozsądnych
propozycji układowych dłużnika uwzględniających interesy obu stron zależy powodzenie tego
działania. Zawarcie układu jest możliwe dopiero po ogłoszeniu upadłości aż do chwili zakończenia
likwidacji majątku upadłego.
ODPRĘŻENIE PSYCHICZNE.
Potrzebne każdemu dłużnikowi.
WZMOCNIENIE POZYCJI DŁUŻNIKA WOBEC JEGO WIERZYCIELI.
Upadłość konsumencka z jej możliwością umorzenia zobowiązań upadłego radykalnie polepszyła
położenie niewypłacalnego i rzetelnego dłużnika wobec jego wierzycieli. Nowa Upadłość Konsumencka
już zmienia nastawienie wierzycieli instytucjonalnych do dłużników, którzy popadli w niewypłacalność
bez swojej winy. A to dopiero początek! Ponadto grupowy charakter postępowania upadłościowego
pozwala na uporządkowanie złożonej sieci zobowiązań obciążających dłużnika – upadły kontaktuje się
z syndykiem, który reprezentuje upadłego wobec wierzycieli, a nie wszystkimi wierzycielami z osobna.
WYKREŚLENIE Z REJESTRU.
Z chwilą umorzenia niespłaconych zobowiązań upadłego – sąd rejestrowy z urzędu wykreśla osobę
upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzoną przez Krajowy Rejestr Sądowy. Ponadto
istnieje obowiązek usunięcia danych dłużnika (na wniosek) z rejestrów prowadzonych przez biura
informacji gospodarczej.
result-3249597_960_720.jpg
Upadłośc konsumencka ma swoje korzyści.
W sytuacjach trudnych a nieraz beznajdziejnych jest jedynym racjonalnym i bezpiecznym dla nas wyjściem.
Bie bójmy się tego procesu.
Jeśli nie zataimy jakiś istotnych szczegółow, a pracę te zlecimy profesionalistom, cały żmudny proces upadłości konsumenckiej może być dla nas bezbolesny.
akademia knf.png
windykacja
business-3462518_960_720.jpg
team-spirit-207319__340.jpg

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz pomocy prawno - finansowej?

mariusz bedonski wizytowka.jpg
Zgłoś sprawę online klikając w przycisk poniżej.
tekst alternatywny

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz