czwartek, 9 maja 2019

Kwota wolna od zajęcia komorniczego

Kwota wolna od zajęcia komorniczego - Akademia KNFeuro-banknotes-4122079_960_720 - Kopia.jpg

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2019r.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego na rachunku, z emerytury i pensji
 • Witam, czym jest kwota wolna od zajęcia komorniczego? mam problem z komornikiem
  nie jednym niestety, dlatego mam kilka pytań: jaka jest kwota wolna od zajęcia
  komorniczego na rachunku bankowym? z emerytury i z wynagrodzenia? Nie chcę być
  oszukana przez żadnego z komorników i wiem, że muszę komorników pilnować, dlatego
  proszę o opisanie kwot wolnych z emerytury, rachunku bankowego i wynagrodzenia.
 • Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2019
 • Witam, oczywiście postaram się odpowiedzieć na wszystkie Pani pytania, tak by w toku
  prowadzonych egzekucji komorniczych miała Pani poczucie, że trzyma rękę na pulsie, oraz
  by miała Pani możliwość zareagowania zaraz po tym, jak dostrzeże nieprawidłowości.
  Proszę mi jednak zaufać i nie traktować komorników jak oszustów, czyli osoby, które czekają
  tylko na możliwość okradzenia biednego dłużnika.
  W wielu sprawach egzekucyjnych, w których doszło do pomyłek wkradła się rutyna lub po
  prostu błąd ludzki.
  Potraktowanie spraw komorniczych z większym dystansem może pozwolić Pani przejść przez
  inne sprawy życia codziennego z większym spokojem.
 • Kwota wolna od zajęcia – egzekucja długów
Wracając jednak do szczegółów, o które Pani pyta, to już wyjaśniam, czym jest kwota wolna
od zajęcia komorniczego.
Kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego, to nic innego jak określona kwotowo lub procentowo
część wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury lub innego świadczenia, którego komornik
zająć w żadnym razie nie może.
Kwota wolna od zajęcia nie ulegnie zmianie bez względu na to ilu komorników w jednym
czasie prowadzić będzie postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi. Nie liczy się tu
również wysokość zadłużenia, ani okoliczność zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej.
money-501613_960_720.jpg

Wynagrodzenie za pracę – kwota wolna od zajęcia

W każdym roku wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrasta też kwota wolna od zajęcia przy
egzekucji z wynagrodzenia za pracę.
Zatem dłużnik zatrudniony w ramach stosunku pracy niezależnie od prowadzonej egzekucji
otrzyma na rękę kwotę 1 634 zł.
Jeżeli jednak jego wynagrodzenie jest wyższe, to zajęcie może sięgać do 50% płacy.
Przyjmując więc, że otrzymuje Pani wynagrodzenie za pracę w wysokości 4 000 zł netto
miesięcznie, to pracodawca zobowiązany będzie dokonać potrącenia w kwocie 2 000 zł i
sumę tę przekaże na wskazane przez komornika konto.
Zawsze jednak w dyspozycji dłużnika pozostać musi kwota wolna, wynosząca obecnie 1 634
zł netto jeśli dłużnik zarabia w przedziale 1 634 zł – 3 268 zł. Przy dochodzie powyżej 3 268
zł komornik może pobrać do 50% wypracowanego dochodu netto.
children-817365_960_720.jpg

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę – dług alimentacyjny

Tak jest przy długach niealimentacyjnych, powstałych np. na skutek nieuregulowanych
zobowiązań kredytowych. Natomiast w przypadku długów alimentacyjnych komornik może
zająć aż 3/5 części wypracowanego przez dłużnika w danym miesiącu dochodu i nie jest
związany kwotą wolną od zajęcia.
Jak to wygląda w praktyce?
Otóż dłużnik alimentacyjny nie jest chroniony ograniczeniem egzekucji z wynagrodzenia za
pracę i nie przysługuje mu kwota wolna od zajęcia. Jeśli dochód dłużnika alimentacyjnego
wyniesie 2 000 zł netto, to nie otrzyma on kwoty 1 634 zł (wolnej od zajęcia w 2019 roku)
lecz jedynie 40 % płacy, czyli 800 zł (60% dochodu potrąci pracodawca i przekaże
komornikowi).
Mariusz Bedonski Asystent Prawny 500-507-200

Umowa zlecenia – kwota wolna od zajęcia

Nieco gorzej mają dłużnicy pracujący na umowę zlecenie i umowę o dzieło, kiedy
wypracowany dochód nie jest ich jedynym źródłem dochodu. Bowiem np. emeryt, czy
rencista dorabiający na umowie zlecenie może liczyć na potrącenia przez komornika dochodu
w całości.
Dlaczego, tak się dzieje?
Otóż w przypadku wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych podlega ono zajęciu
przez komornika w całości, chyba że jest to jedyne i podstawowe źródło dochodu dłużnika.
Jeśli komornik zajął całe Twoje wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie, a jest to Twoje
jedyne źródło dochodu, to możesz u komornika złożyć oświadczenie, że zajęte w całości
wynagrodzenie, to Twoje jedyne źródło dochodu i ma charakter powtarzalny, wtedy komornik
powinien zwrócić całe zajęte wcześniej wynagrodzenie, wzór oświadczenia zamieszczam
poniżej:
Jeżeli ta przesłanka zostanie spełniona i komornik dokona zajęcia świadczenia z tytułu
umowy zlecenia, wówczas dłużnik może złożyć wniosek o zwolnienie zajęcia i zastosowanie
kwoty wolnej od zajęcia obowiązującej przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę w
granicach, o których pisałam powyżej.
Tak więc jeżeli jedynym dochodem dłużnika będzie wynagrodzenia z pracy zleconej to musi
być ono traktowana jak dochód z umowy o pracę przy zastosowaniu jednocześnie
obowiązujących kwot wolnych od zajęcia.
pomoc prawna Mariusz Bedonski

Kwota wolna od zajęcia komorniczego – emerytura

Przy egzekucji z emerytur również obowiązuje kwota wolna od zajęcia, która na rok 2019
wynosi 75% minimalnej emerytury (1 100 zł) czyli 825 zł.
Zatem kwota wolna od zajęcia przy emeryturze wynosi 825 zł netto.
Co ma istotne znaczenie przy wyższych emeryturach komornik stosować mu procentowe
ograniczenie egzekucji:
 60% w przypadku długów alimentacyjnych i nie występuje kwota wolna od zajęcia,
 50% w przypadku egzekucji roszczeń związanych z odpłatnością za pobyt w domu
pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych i w zakładach
pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 25% przy egzekucji innych należności (tak art. 140 ustawy z dnia 17 grudnia 1998
roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).
Kwota wolna od zajęcia komorniczego – renta
Procentowe ograniczenia egzekucji przewidziane dla emerytur znajdzie zastosowanie dla rent.
Jednakże w przypadku egzekucji z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy kwota
wolna od zajęcia wyniesie jeszcze mniej, bo tylko 618,75 zł netto.
Kwota wolna od zajęcia na rok 2019 wyniesie:
 825 zł – renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna, renta rodzinna,
zasiłek chorobowy
 618,75 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym
Dokonując zajęcia rachunków bankowych komornik ściągając długi inne niż alimentacyjne w
dyspozycji dłużnika zobowiązany jest pozostawić w każdym nowym miesiącu kwotę wolną
od zajęcia, która obecnie wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1 687,50
zł.
Ograniczenie zajęcia nie dotyczy dłużników alimentacyjnych. W ich przypadku komornik
może zająć wszystkie zgromadzone na rachunku środki.
Na koniec dodam jeszcze, że w praktyce nie może dojść do tzw. podwójnego potrącenia i
tylko na to pragnę Panią wyczulić.
Jeżeli zatem jest Pani emerytką i na rachunek bankowy trafia potrącona już przez ZUS
emerytura, to komornik w trakcie egzekucji z rachunku bankowego nie może z Pani
świadczenia zabrać nawet złotówki, także wówczas, gdy kwota przelanego świadczenia jest
wyższa niż ta wolna od zajęcia na rachunku bankowych (czyli jeśli ZUS przekaże potrąconą
emeryturę w kwocie wyższej niż 1 689,50 zł).
Jeśli doszłoby do takowej sytuacji zasadnym będzie złożenie skargi na czynność komornika.
Jednak dmuchając na zimne, warto wystosować pismo do komornika w przedmiocie
ograniczenie egzekucji z rachunku bankowego.
group-3530357_960_720.png

środa, 8 maja 2019

Kim jest komornik. Przydatne informacje

Kim jest komornik? Kilka przydatnych informacji na ten temat


 w polska •  49 minut temu
komornik.png

Komornik

komornik.jpg
Pętla długów, w którą można wpaść, bardzo często oznacza, że dłużnik będzie miał do
czynienia z komornikiem. Jeżeli taka sprawa przydarzy się Tobie, musisz pamiętać o tym, że
najgorsze co możesz zrobić, to unikanie kontaktów z komornikiem. Możesz oczywiście nie
odebrać wezwania do zapłaty, czy listu poleconego, możesz też zmienić miejsce zamieszkania
lub udawać, że wcale nie jesteś tą osobą, której szuka komornik. Sposobów na odroczenie
egzekucji komorniczej jest mnóstwo. Ze wszystkimi jest jednak jeden problem - żaden nie
prowadzi do zmniejszenia Twojego zadłużenia. Wręcz przeciwnie, dług będzie rósł ze
względu na odsetki karne i koszty komornicze.

Kim jest komornik?

Komornik to funkcjonariusz publiczny, który pracuje przy sądzie, do którego jest przypisany.
Jego praca polega na skutecznym egzekwowaniu długów, ale tylko wtedy, gdy dysponuje
tytułem egzekucyjnym (np. wyrokiem sądowym) z klauzulą wykonalności. W tych
dokumentach powinna być wskazana dokładna kwota, której komornik może się domagać od
dłużnika.
Jeszcze niedawno dłużnik, który miał pożyczkę lub kredyt zaciągnięty w banku, o egzekucji
komorniczej często dowiadywał się dopiero od samego komornika. Działo się tak dlatego, że
banki udzielając pożyczek dawały klientom do podpisu oświadczenie o dobrowolnym
poddaniu się egzekucji (tzw. Bankowy Tytuł Egzekucyjny). Ten dokument dawał bankowi
prawo do tego, by wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności w ciągu trzech dni, a
następnie sprawa była przekazywana do komornika. Niedawno jednak przepisy o BTE zostały
uchylone i banki, domagając się spłaty zadłużenia - o ile nie sprzedadzą wcześniej długu do
firmy windykacyjnej - mają już obowiązek wystąpić na drogę sądową.
Niemniej jednak, jeżeli Twoja sprawa już trafia do komornika, oznacza to, że sytuacja jest
bardzo poważna, a komornik ma duże uprawnienia, by dług wyegzekwować.

Ile pieniędzy może zabrać komornik?

Gdy komornik przystąpi do egzekucji zadłużenia, w pierwszej kolejności zainteresuje się
Twoją pensją oraz środkami zgromadzonymi na kontach bankowych. Warto wiedzieć jakie
prawa w tej sytuacji Ci przysługują. Komornik nie może bowiem zająć całego
wynagrodzenia, ani całkowicie zablokować Twojego rachunku bankowego.
Zacznijmy od pensji. Jeżeli masz stałą pracę, to komornik najpewniej zwróci się do Twojego
pracodawcy. Ma do tego pełne prawo. Nakaże mu, by w ciągu tygodnia pracodawca ujawnił
Twoje zarobki z ostatnich trzech miesięcy, a także informacje czy część tych pieniędzy nie
jest już zajęta z innego tytułu. Następnie pracodawca dostanie nakaz, by przekazywać część
wynagrodzenia wierzycielowi lub komornikowi.
Szczegółowe działania w tym zakresie regulują artykuły 87-90 Kodeksu Pracy. Generalnie
jednak warto zapamiętać, że komornik nie może zająć więcej niż połowy miesięcznego
wynagrodzenia, a w przypadku długów z tytułu alimentów wysokość zajęcia nie powinna
przekroczyć 60% pensji. Całkowitej ochronie podlega z kolei pensja do wysokości
wynagrodzenia minimalnego w Polsce, a więc obecnie ok. 2250 zł. brutto. Oznacza to, że do
tej wysokości pensja nie podlega zajęciu.
Kwota ta obowiązuje w przypadku jednego etatu, gdzie nie są stosowane podwyższone koszty
uzyskania przychodu. W razie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne
od potrąceń ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu adekwatnie do części etatu, na którą
dłużnik pracuje.
W przypadku gdy uzyskujesz dochody z innych umów, np. zleceń czy umów o dzieło,
komornik może zająć całą kwotę. By tak się nie stało musisz udowodnić, że te pieniądze
stanowią Twoje jedyne źródło dochodu i dostajesz je cyklicznie. Wówczas będą one podlegać
ochronie na takich samych zasadach, jak pensja z etatu.
W przypadku gdy uzyskujesz dochody w postaci emerytury lub renty, komornik może zająć
25% ich wysokosci.Wolne od egzekucji i potrąceń są jednak kwoty odpowiadające 50%
najniższej emerytury lub renty, zależnie od rodzaju pobieranego świadczenia.
W 2018 roku najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta
rodzinna wyniosła 1029,7 zł. Oznacza to, że 513 zł jest wolne od egzekucji i potrąceń.
Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniosła 772,35 zł, zatem kwota
wolna od egzekucji i potrąceń w tym przypadku wynosi ok. 386 zł.
Komornika z pewnością zainteresują też Twoje środki zgromadzone na koncie w banku. Ma
prawo je zająć, ale w takiej sytuacji Tobie także przysługują bardzo konkretne prawa.
Komornik nie może bowiem zablokować na Twoim koncie lub lokatach sumy do
równowartości trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W praktyce oznacza
to więc, że ochronie podlegają Twoje oszczędności do kwoty około 15 tysięcy złotych.
Komornik nie może zająć wszystkich rzeczy
Jeżeli komornik nie zadowoli się Twoimi dochodami i oszczędnościami pieniężnymi,
przystąpi do egzekucji Twojego majątku. W tym zakresie również ma spore uprawnienia.
Tobie prawo daje możliwość zatrzymania niektórych określonych rzeczy.
Generalnie komornik może zająć wszystkie wartościowe przedmioty, jak samochód,
komputer, sprzęt AGD, telewizor. Na wszystkich przybija swoją pieczątkę, po czym może
pozostawić je do Twojego użytku do czasu licytacji. Warto jednak pamiętać o tym, że
komornik nie może zająć m.in. Twoich narzędzi pracy, ubrań, dokumentów, odznaczeń.
Dodatkowej ochronie podlegają np. osoby niepełnosprawne, którym nie wolno zająć np.
wózka inwalidzkiego.
Gdy sprawy zajdą już tak daleko, że komornik dokonuje zajęcia Twoich rzeczy, warto abyś
skorzystał z pomocy prawnika. Dzięki niemu będziesz wiedział, czy komornik nie przekracza
swoich uprawnień. W ten sposób nie pozostaniesz bezbronny.
Możesz wstrzymać działania komornika
Gdy mowa o Twoich prawach w kontaktach z komornikiem, musisz w szczególności zwrócić
uwagę na dwie sprawy: po pierwsze, czy Twoim zdaniem roszczenie jest słuszne, po drugie -
czy komornik nie przekracza swoich uprawnień. W obu przypadkach masz bowiem prawo
interweniować.
Jeżeli nie zgadzasz się z samym faktem egzekucji komorniczej, możesz zwrócić się do sądu z
pozwem o uchylenie decyzji o egzekucji. Taka sytuacja jest możliwa, gdy np. nie zaciągałeś
pożyczki, za którą jesteś ścigany, albo gdy nie zgadzasz się z sumą egzekucji (bo np. bank
wysłał do sądu Bankowy Tytuł Egzekucyjny i nikt nie zapytał Cię o zdanie). Z takim
powództwem powinieneś się też zwrócić, gdy uregulowałeś zadłużenie wcześniej, tylko bank
ten fakt przeoczył. W tych wszystkich przypadkach egzekucja komornicza może okazać się
bezzasadna, ale w praktyce interwencja leży po Twojej stronie.

Pamiętaj!

Jeśli uważasz, że komornik przekracza swoje uprawnienia, bo np. zajął część Twoich
oszczędności lub wynagrodzenia, do których nie ma prawa, przysługuje Ci prawo do
wniesienia do sądu skargi na czynności komornika. Musisz się jednak spieszyć, bo masz na to
tylko tydzień od momentu powstania spornej sytuacji, a więc np. zajęcia pensji. Sąd przesyła
kopię skargi komornikowi, a ten ma trzy dni na ustosunkowanie się do niej - może
uwzględnić skargę lub nie. W tym drugim przypadku sprawą niezwłocznie zajmie się wtedy
sąd. Musisz jednak pamiętać, że samo wniesienie skargi nie wstrzymuje działań komornika.
Możesz o to wnioskować, ale decyzja w tej sprawie należy do sądu.
group-3530357_960_720.png

wtorek, 7 maja 2019

KNF Team - pomagamy w problemach finansowych i prawnych

Zapraszamy do zapoznania się z naszymy produktami prawnymi.


Reprezentujemy kancelarie KNF Team.

Zajmujemy się:
-oddłużaniem (mediacje, upadłość konsumencka)
- kredyty walutowe (sukcesy w kredytach frankowych)
-polisolokaty (odzyskujemy pieniądze dla naszych klientów, skupujemy polisolikaty)
- Odszkodowania (na osobie bądź mieniu)


Strona firmowa KNF Team


Nasza firma przez swój okres działalności pochwalić się może pasmem nastepujących sukcesów:

Chcesz Aplikować do nas do pracy?
Kliknij w baner poniżej.Przyłącz się do nas