środa, 24 kwietnia 2019

Zacznij zarabiać na usługach prawnych. Asystent prawny - nowy zawód w Polsce


Asystent prawny - nowy zawód?


Stopień skomplikowania prawa wymaga od nas świetnej jego znajomości prawie w każdej dziedzinie naszego życia.
Ile trudności przysparza nam przeczytanie ze zrozumieniem najprostszej umowy o swiadczenie usług telekomunikacyjnych to chyba doskonale każdy z nas wie.
A pułapek towarzyszących tego typu umową jest naprawde całe mnóstwo.
Oczywiście nikt nie wymaga , aby podczas wizyty w salonie z telefonami komórkowymi towarzyszył nam Pan mecenas :)
Niemniej jednak w momencie kiedy już skorzystamy z "megaextra" okazji nieraz bardzo trudno bedzie nam się z niej "wyplątać"
Prawo towarzyszy nam niemal w każdej dziedzinie życia, podczas jazdy samochodem, podczas wizty w banku, podczas zakupów.
Jego zadaniem jest nas chronić , ale nie zawsze jest to możliwe.

Przesiadczenie że usługi prawne są koszmarnie drogie, i nieraz niewarto sie trudzić sprawia że stajemy się bardziej spolegliwi i poddajemy się bez walki nawet jak ktoś naprawdę chamsko "nagina" czy łamie prawo.

W związku z tym iż jest zwiekszone zapotrzebowanie na usługi prawne  powstaje w Polsce nowy zawód - asysten prawny. 
www.prawo-finanse.com.pl

Zatem chciałbym cos więcej o nim napisać.

Asysten prawny ma zadanie ułatwić nam osobom postronnym dostęp do mecenasa, możemy choć szczątkowo dowiedzieć się więcej szczegółów, czy nasze roszczenia są zasadne, czy opłacalne jest podejmowanie ryzyka w związku z jakąś kontrowersyjną sprawą.
Asysten ma pomagać mecenasowi, kompletować potrzebne dokumenty, kontaktować się z klientem, wysyłać korespondencje.

Mimo wszystko jest "na pierwszej" lini frontu i wbrew pozorom jego zadanie jest niezwykle ważne i bardzo odpowiedzialne.

Jeśli zainteresował Cie ten temat i chciałbyś /chciałabyś się dowiedzieć jak zostać asystentem prawnym, napisz bądz zadzwoń.

Z przyjemnością udzielę Ci wielu informacji na ten temat.Mariusz Bedoński
tel +48 500-507-200

Właściciel OlMar Med Group
Administrator serwisu
Pomagam ludziom oraz przedsiębiorcom.

Masz problemy finansowe, bądz prawne - zgłoś sie do mnie.Nasi specjaliści znajdą rozwiązanie Twoich kłopotów.
A może chcesz zostać asystenten prawnym w naszej firmie?
NIe masz wykszxtałcenia prawniczego, nie szkodzi, bez trudu przeszkolimy Cie tak że bedziesz przygotowany do wykonywania tej roli.
Boisz się że nauka kosztuje?
Nic takiego.
Wyszkolimy Cie załkowicie zaq darmo.
Jedyny koszt jaki poniesiesz to tylko i wyłącznie twoj czas, który potem poświęcisz na to żeby sprawdzić czy nadajesz się do tej roli.

Skorzystaj z formularza kontaktowego.Nie zapomij podać nr telefonu.
                                                                                        
                                                                                                                         Mariusz Bedoński

Podaj swoje dane ,w nagłówku pytania napisz Asystent PrawnyTwoje imię :

Twój Email: (required)

Twoje pytanie: (required)


Prowadzisz biuro kredytowe bądz agencje ubezpieczeniowa? Możesz poszerzyc zakres usług.

pracuj dla KNF Team 500-507-200Skarga Pauliańska - actio Pauliana - wyjaśnienie

Skarga Pauliańska - actio Pauliana - wyjaśnienieMariusz Bedonski Asystent Prawny 500-507-200
Dziś koleny termin prawniczy o którym warto pamiętać w kontekscie wojny dłużników z wierzycielami.

Actio Pauliana - Skarga Pauliańska

Jest to poważne zagadnienie zatem niech was niezwiedzie nazwa tego terminu.
Nie chodzi tu bynajmniej o to że udajemy się ze skargą do Pauliny która to ma rozsądzić nasz spór:)
Mariusz Bedonski Asystent Prawny 500-507-200
Actio Pauliana - temin wywodzi się z prawa Rzymskiego.
W olbrzymim skrócie chodzi o przeniesienie odpowiedziałności dłużnika z osobistej na majątkową.
Polskie prawo określa to w ten sposób:
"Skarga pauliańska funkcjonuje na podstawie art. 527-534 k.c. Art. 527 stanowi, że: Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć"
walhalla-3706774_960_720.jpg
Reasumując powyższe:
Jeśli nasz dlużnik mając zobowiżanie wobec nas, uchyla się od spłaty, a rozporządza swoim mieniem w taki sposób zę korzyści z tego ma osoba trzecia - w takiej sytuacji możemy zgłosić naszą sprawę do sądu na mocy Skargi Pauliańskiej.
Innymi słowy
 • Jeżeli Pan X uchyla sie od spłaty zobowiązania wobec naszej osoby, my mamy wiedzę że posiada on zabezpieczenie w postaci majątku - powiedzmy nieruchomości, podczas kiedy X w obawie o to że ww nieruchomość zostanie zwindykowana na naszą korzyść "przepisuje" prawa do niej na pana Y - uchylając się w ten sposób od spłaty.
  watercolour-2045917_960_720.jpg
W takim przypadku wierzyciel ma prawo żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.
W takim przypadku wierzyciel może zaskarżyć działania dłużnika, który z pełna premedytacja i pominieciem osoby wierzyciela wyzbył się majątku na korzyść osoby trzeciej.

Przesłanki do Skargi Pauliańskiej:

 1. dłużnik dokonał czynności prawnej (np. sprzedał swoją nieruchomość),
 2. czynność prawna dokonana przez dłużnika doprowadziła do pokrzywdzenia wierzyciela, gdyż dłużnik stał się niewypłacalny (albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności),
 3. osoba trzecia uzyskała na skutek tej czynności korzyść majątkową,
 4. dłużnik był świadomy swojego działania, doskonale wiedział, że takim sposobem szkodzi wierzycielowi,
 5. osoba trzecia, która uzyskała korzyść majątkową, wiedziała (lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć) o tym, że dłużnik działa ze świadomością pokrzywdzenia swojego wierzyciela.
 • Roszczenie wierzyciela musi być zaskarżalne przed sądem.
 • Niewypłacalność musi być spowodowana wyłącznie przez czynność prawną dłużnika.
 • Dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.
 • Osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.
 • Dłużnik w wyniku ww działań stał się:
 1. Niewypłacalny albo
 2. Niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.
Wierzyciel na mocy Skargi Pauliańskiej może rościć sobie prawa do anulowania transakcji - bądz innej czynności prawnej w wyniku której został pokrzywdzony - czynność prawna bezskuteczna.
Osoba trzecia może się zwolnić od zadośćuczynienia roszczeniu wierzyciela.
Podsumowując:
Zabiegi "ucieczki" z majątkiem na członków rodziny bądz osoby trzecie mają dość powszechny charakter i spotykamy się z nimi nader często.
Jednak jak widać na mocy Skargi Pauliańskiej można zaskarżyć takie zabiegi dłużnika, o ile mamy na to twarde i niezbite dowody.
Chcesz dowiedzieć się więcej :
prawo.jpg
woman-3190829_960_720.jpg

poniedziałek, 22 kwietnia 2019

Dłużniku - znaj swoje prawa. Procedury odzyskania długu.

Dłużniku - znaj swoje prawa. Procedury odzyskania długu.
Mariusz Bedonski Asystent Prawny 500-507-200
Wielokrotnie spotykam się z przypadkami skarg osób zadłużonych na "niewłaściwe" zachowanie windylatorów bądz firm windykacyjnych.
Pomimo że niejednokrotnie osoby zadłużone nie są bez winy, jednak obowiązek przestrzegania prawa obowiązuje jednakowo dłużnika jak i osoby bądz firmy egzekwujące dług.
Nagminne przypadki łamania prawa przez windykatorów są codziennościa dlatego chciałbym w kilku słowach napisać jakie prawa i jaka ochrona przysługuje osobie windykowanej.
Mariusz Bedonski Asystent Prawny 500-507-200

Zastraszanie dłużnika

 • praktyka częsta i nadużywana.
  Windykatorzy próbując wywrzeć nacisk na osobie zadłuzonej zastraszają ja , mowiąc że poinformują o "popełnieniu przestępstwa" Policje i inne organy ścigania, grożby, straszenie sądem, komornikiem, wysyłanie korespondencji, nekanie telefoniczne, naliczanie niezgodnych w prawem opłat za niewywiązanie się w terminie ze spłaty, zgodnie, wmawianie dłużnikowi podczas rozmowy telefonicznej że uchyla się celowo od spłaty i tym podobne.

Bezprawne wejście bądz nachodzenie domu dłużnika.

Osobie zadłużonej przysługuje prawo do ochrony w tym zakresie i jakiekolwiek próby wtargniecia, wizyty windykatorów terenowych w celu oszacowania majątku są niezgodne z prawem, i mogą skutkować wezwaniem Policji przez dłużnika w celu ochrony mienia jak i osób z nim wspołnie zamieszkujących.
Jedyny przypadek kiedy mamy obowiąwiązek wpuścić do domu - jest to wizyta komornika z prawomocnym wyrokiem sądu wraz z klauzulą wykonalności.
Mając ww dokumenty komornik może legalnie wejść do naszego domu i zając nasz majątek.

Informowanie o stanie naszego zadłużenia - krewnych, sąsiadów, pracodawce, celem wywierania nacisku i presji społeczenej.

Takie praktyki są również niezgodne z prawem i chociążby przepisy RODO zabraniają windykatorom udzielania informacji na nasz temat komukolwiek.
Łamanie tajemnicy bankowej jest w Polsce karalne i w uzasadnionych przypadkach , kiedy jesteśmy w stanie udowodnić taki proceder forma windykacyjna może z tego tytułu mieć kłopoty.

Naliczanie dodatkowych opłat za działania windykatora, bądz "przeciągający" się proces windykacji.

Tego typu działania również niedopuszczalne i mają znamiona zwykłego wyłudzenia.
Firma windykacyjna ma prawo do ustawowych odsetek, zaś w uzasadnionym przypadku po wyroku sądu doliczenia kosztów postępowania sądowego, jesli takie się odbyło.

Jakiekolwiek inne bezprawne próby zajęcia naszego majątku.

"Dzikie egzekucje" są również w Polsce karane i tego typu postepowanie jest jak najbardziej niezgodne z naszym prawem.

team-115887_960_720.jpg

Procedury odzyskania długu.

Krok 1 - próba załatwienia sprawy polubownie.

law-40007_960_720.png
Windykator bądz firma windykacyjna może wysłać pismo -
Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty.
Pismo takie doręczone listem poleconym za potwierdzeniem odbioru powinno zawierać:
 • kwotę naszego zobowiązania
 • ostateczny termin jego dobrowolnej spłaty jak i jego sposób.
 • Informacja jakie będą konsewkencje niezastosowania się do ww pisma.
Dłużnik może na tym, etapie próbować dogadać się z firma egzekwującą dług, skontaktować się, ustalić szczegóły oraz warunki spłaty zobowiązania i podjąć jego dobrowolne spłacanie.

Krok 2 - skierowanie sprawy do sądu.

comic-characters-2025788_960_720.png
Na tym etapie windykator zgłasza sprawę na wokandę.
Sąd rozpatrujeczy roszczenia naszego windykatora są podstawne , i w zależności od kwoty spornej może wystąpić:
 • postepowanie upominawcze
  -skierowanie sprawy do mediacji
 • procedura uproszczona
 • wydanie nakazu zapłaty
  Na tym etapie warto skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika który wystąpi w naszym imieniu na sprawie.
  Prawomocny wyrok sądu wraz z nadaną klauzulą wykonalności stanowi tytuł wykonawczy i uprawnia do wszczęcia egzekucji przez komornika.
  Warto zaznaczyć że dłużnik obciążony jest rownież kosztami sprawy sądowej.
Jeżeli zobowiązanie i jego egzekucja jest jak najbardziej zasadna warto spróbować załatwić sprawę polubownie.
Oszczędzi nam to czasu i nerwów, oraz kosztów sądowych.
Jeśli jest to jednak niemożliwe skorzystajmy z usług profesjonalisty, - pełnomocnika prawnego, bądz kancelari która będzie występować w naszym imieniu i podejmie się również próby polubownego załaatwienia naszej sprawy.

Zapraszam do skorzystania z usług mojej firmy.

Z olbrzymią przyjemnościa będziemy Cie reprezentować.
Mariusz Bedonski Asystent Prawny 500-507-200
Jeśli zainteresował Cie temat:

sobota, 13 kwietnia 2019

Bezprawna windykacja - sprawdz czy Twoje zobowiązania nie uległy przedawnieniu

Bezprawna windykacja - sprawdz czy Twoje zobowiązania nie uległy przedawnieniu


 w polska •  5 minut temu
Mariusz Bedonski Asystent Prawny 500-507-200
Wielu z was na pewno nęka telefon.
Natarczywy telefon, który potrafi dzwonić bez przerwy od 6 rano do 22 wieczorem, od poniedziałku do niedzieli.
Wywołuje to w końcu fobię, lęk przed odebraniem jakiegokolwiek połączenia.
Tak działają windykatorzy telefoniczni.
Potrafią nękać , i nękać swoje ofiary aż do skutku.
Aż ofiara pęknie i spłaci dla świetego spokoju swoje zadłużenie.
Mierźi mnie sama myśl jak niejedkokrotnie 20 letnia "dziunia" poucza starszą 80 letnią babcię, że najwyrażniej źle gospodaruje się finansami.
Nie dopatruję się winy w babci , którą zaproszono na pokaz "zdrowej żywności", gdzie zakupiła ":okazyjnie" komplet garnków za 15tys zł oczywiście w równie "promocyjnym" kredycie.
Babcię sciągneła na to spotkanie samotnośc, a winą obarczyć jej rodzinę, która nie interesuje się jej losem.
Oczywiście babcia przestaje spłacać terminowo raty zaś do akcji wkraczają windykatorzy telefoniczni próbujący wyegzekwować należność.
Jest to tylko jeden z przykładów ludzkich dramatów jakie mogą mieć miejsce.
Firma nie mogąc wyegzekwować należnośc z czasem sprzedaję pakiety dłużników za 5-10% wartości ich zadłużenia.
Wykupują to wyspecjalizowane "kancelarie" które zatrudniając :wyszczekane" dziunie i krawaciaży szukających łątwego chleba zastraszają codziennie swoje ofiary.
Zanim jednak poddacie się ich presji sprawdzcie czy ich roszczenia są uzasadnione.
NIejednokrotnie wasze zobowiązania uległy przedawnieniu i uzurpowanie sobie prawa do spłaty przez ww są bezprawne.
porada prawna 500-507-200

Terminy przedawnienia zobowiązań

<
Rodzaj zadłużeniaCzas, po jakim ulega przedawnieniu
mandat1 rok
umowa przewozu lub przedwstępna umowa sprzedaży1 rok
roszczenie przedsiębiorcy z tytułu nieopłaconej przez klienta faktury2 lata
roszczenie z tytułu umowy sprzedaży2 lata
roszczenie dostawcy z tytułu dokonanej dostawy2 lata
roszczenie z tytułu umowy o dzieło2 lata od oddania dzieła
usługi telekomunikacyjne2 lata
debet na koncie2 lata, termin nalicza się od momentu obowiązku spłaty debetu
należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej3 lata
neleżnośc z tytułu kary umownej przewidzianej w umowie pomiędzy kontrachentami3 lata
niezapłacona oraz niezwrócona kaucja, zaliczka, przedpłata3 lata
roszczenia z tytułu umowy o pracę3 lata
zobowiązania z tytułu umowy kredytu czy pożyczki3 lata, od dnia w którym powstał obowiązek spłaty kredytu
zadłużenie z tytułu czynszu3 lata
zadłużenie na karcie kredytowej3 lata
zobowiązania podatkowe3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy (zobowiązania powstające na skutek doręczenia decyzji z wysokością podatku przez urząd skarbowy, np. podatek od nieruchomości)
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (zobowiązania powstające z mocy prawa, np. podatki dochodowe, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych)
długi spadkowe6 lat, jeżeli wierzyciel nie podejmuje kroków do wyegzekwowania zapłaty
inne roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokeim sądu bądz instytucji powołanej do badania spraw danego rodzaju6 lat
doral1.jpg
Jak widać nie zawsze działania firm windykacyjncyh są zgodne z prawem.
Obowiązek spłaty to indywidualne sprawa każdego, ale skoro prawo stoi po waszej stronie nie bójcie się tego powiedzieć "rozwrzeszczanej dziuni" prawiącej wam morały przez telefon.
Chcesz dowiedzieć się więcej:
team-spirit-207319__340.jpg

piątek, 12 kwietnia 2019

Oddłużanie - sposób na nowe życie

upadlosc konsumencka 500-507-200


Masz problemy?

Pomożemy.

Mariusz Bedoński

tel 500-507-200


Kredyty walutowe- frank szwajcarski - pomagamy


Mariusz Bedonski Asystent Prawny 500-507-200

Kredyt we franku. Jak wykaraskać się z kłopotów.

Na przestrzeni wielu lat mnóstwo ludzi mamionych niskimi ratami oraz wyższą zdolnościa kredytową zdecydowało się pożyczyć pieniądze od banku we franku szwajcarskim.
Z czasem okazało się że jest to pułapka.
Kurs franka skoczył do góry, raty wzrosły , a paradoksalnie ludzie którzy mieli już niewiele do spłącenia "zostali na lodzie" i musieli swój żmudny proces spłaty rozpoczynać niemal od nowa.
Warto jednak wiedziec że niektóre zapisy w umowach kredytowych były niezgodne z prawem i jest wiele sytuacji gdzie możemy spróbować rozwiązać nie do końca prawna umowę i "powalczyć" z bankiem o nadpłatę naszych pieniędzy.


wtorek, 9 kwietnia 2019

Optymalizacja podatkowa - Zaden kłopot

Optymalizacja podatkowa 500-507-200


Skontaktuj się:
tel 500-507-200
mail : mariuszbedonski@gmail.com


Otwarcie biznesu w Wielkiej Brytani -optymalizacja podatkowa.

Przez ostatnich kilka lat odnotowano wzrost nowych działalności gospodarczych na Wyspach Brytyjskich.
Wielka Brytania staje sie rajem dla przedsiebiorcow, równiez tych prowadzących biznesy w Polsce.
Spowodowane jest to na pewno bardzo dobrymi warunkami podatkowymi, oraz przyjazna administracją.
Ponadto jak "grzyby po deszczu" otwieraja się polskie biura podatkowe, które za niewielką opłatą pomogą przebrnąć przez i tak niezbyt skomplikowany proces rejestracji działalności gospodarczej na Wyspach Brytyjskich, jak i beda za nas prowadzić sprawy podatkowe.
Jesli chcemy, możemy to z łatwością jednak wykonać sami. Wszystko szybko zrobimy online, zaś nastepnym krokiem bedzie poinformowanie urzędu o naszej nowo zarejestrowanej firmie.
Liberalne prawo, przejrzysty system podatkowy, niskie składki ubezpieczeniowe, wysoka jak na polskie warunki kwota wolna od podatku przyciągają jak magnes nowo powstałe firmy.

Jakie branże dominują wśród nowopowstalych firm na Wyspach Brytyjskich?

Wysypy sa wymarzonym miejscem dla osób, które prowadzą biznesy e-commerce, nie wymagające stacjonarnego świadczenia usług w kraju.
Szybbko stały sie "rajem podatkowym" dla osob prowadzących :
 • sklepy internetowe
 • usługi doradcze
 • sprzedaż online, dropshipping, i inne
 • blogerzy internetowi, serwisy internetowe
 • marketing, reklama internetowa
 • usługi które możemy wykonywać przez internet (copywriting, i inne)
 • firmy transportowe
Gałęzi gospodarki jest na pewno wiecej, zaś o opłacalnosci i potencjalnych korzysciach najlepiej porozmawiać ze specjalistą, który doradzi, poprowadzi "za rekę" proces rejestracji firmy, i rozliczy nas z brytujskim fiskusem.

Czy zakładając działalność w Anglii, unikniemy płacenia polskich podatków?

Tak.
Na mocy umowy o "Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Wielką Brytanią a Polską,", rejestrujac dzialalność na Wyspach Brytyjskich, będziemy zwolnieni z placenia fiskusowi w Polsce,
To samo dotyczy ZUS.
"Zasada koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE" mówi jasno że skladki mają być odprowadzanę tylko w jednym kraju Uni Europejskiej.
Reasumując jeśli wasza dzialalność prowadzona jest głównie online, Wielka Brytania będzie "ziemią obiecaną" .ZUS i US - Problemy. Pomożemy

Mariusz Bedonski Asystent Prawny 500-507-200


Skontakuj sie:

tel 500-507-200
mail: mariuszbedonski@gmail.com

Opisz problem.
Zrobimy bezplatna analize

Znajdziemy rozwiazanieOdszkodowanie - żaden kłopot.


Doznałeś jakiejś szkody bądz uszczerbku na majątku bądź zdrowiu?

Zaden kłopot

Pomożemy.Skontaktuj się:

tel 500-507-200

mail: mariuszbedonski@gmail.com


Opisz problem.

Bezpłatna analiza sytuacji.

Znajdujemy rozwiązanie.

Polisolokaty - bez trudu odzyskamy Twoje pieniadze

Polisolokaty - 100% szanse na odzyskanie Twoich pieniędzycoins-1523383_960_720.jpg

Co to są polisolokaty?

Oszczędzanie i gromadzenie dóbr materialnych jest w ludzkiej naturze od wieków.
Oszczędności gromadzimy na koncie w banku, na lokatach bankowych, obligacjach itd.
Zdecydowana większość naszych pieniędzy oszczędzanych w dowolny sposób jest obciążona podatkiem.
Aby uniknąc płacenia podatku Belki banki wymyśliły produkt który był połączeniem lokaty z ubezpieczeniem na życie.
Zawarcie w nazie słowa lokata miało na celu uzysdkanie przez konsumentów złudnego poczucia bezpieczeństwa.
W praktyce to specjalne konto w banku na które wpłacasliśmy nasze pieniądze, zaś miały one "pracując" wyrabiać % wyższy niż w przypadku klasycznego sposobu oszczędzania.
Umowy zawarte były na 5/10/15 lat i z zależności od zasobności naszego portfela wpłacaliśmy nasze zaoszczedzone pieniądze.
Kapitał pracował jednak aby móc wygenerować jakikolwiek zysk poddawany był dużemy ryzyku i niejednokrotnie polisolokaty zamiast zarobić przynosiły straty.
Poza tym umowy miały wiele pułapek prawnych, o których zapominali poinformować nieuczciwi agencji, sprzedawcy, usług finansowych.
Ukryte koszty, koszty likwidacyjne, koszty agenta, doprowadzały do straty zamiast wypracowywać zyski.
money-73341_960_720.jpg
W efekcie wielu ludzi zostało okradzionych ze swoich pieniędzy.
Ostatnio pojawiła się furtka - i Ci którzy stracili swoje oszczędności mogą je odzyskać.

polisolokaty.jpg
team-spirit-207319__340.jpg
Jęsli zainteresował Cie ten temat:Skontaktuj sie:
tel 500-507-200
mail : mariuszbedonski@gmail.com

Windykacja - oddłużanie - Negocjacie z wierzycielami

Masz problemy? PomożemySkontaktuj sie ze mna:

tel 500-507-200

mariuszbedonski@gmail.com