sobota, 23 marca 2019

Zarabiaj pomagając innym ludziom w ich problemach finansowych i prawnych.


Firma Prawo-Finanse poszukuje osob na stanowisko Asystent Prawny.
Zajmujemy się pomocą prawną i finansową.
Skupiamy wokoło siebie największe kancelarie prawne.
Nie musisz mieć wykształcenia prawniczego.
Wszystkiego Cie nauczymy, damy materiały pomocnicze oraz promocyjne.
Jeśli jesteś osobą kontaktową, lubisz nawiązywanie kontaktów z ludzmi, pomagać innym to praca dla Ciebie.
Oferujemy elastyczne formy zatrudnienia.
Umowa, umowa agencyjna dla osób prowadzących działalnośc gospodarczą.
Przy odrobinie zaangażowania , i motywacji możesz stworzyć sobie stanowisko, gdzie nie jesteś "przykuty do biura", pracujesz kiedy chcesz,godziny Twojej pracy są elastyczne.
Pracować możesz wykorzystując internet, social media, tradycyjne środki przekazu (telefon, poczta elektroniczna), marketing sieciowy.
To od Twojej kreatywności zależy ile chcesz zarabiać.
Możesz pracować na 200% normy, a może chcesz tylko dorobić do pensji poświęcając godzine dziennie.
Prowadzisz biuro pośrednictwa finansowego, agencje ubezpieczeń?
Chcesz poszerzyć swoja oferte o usługi prawne?
Oferujemy usługi najwyższej jakości i przy Twojej pomocy pracy na pewno nie zabraknie.
Statystycznie co 3 Polak jest zadłuzony.
Oferujemy pomoc przy upadłosciach konsumenckich, kredytach we franku, windykacji należności , negocjacjach z wierzycielami, problemach prawnych i finansowych., doradztwo podatkowe i przy wdrażaniu RODO.
Do Twoich obowiązków należeć będzie:
- Pozyskiwanie nowych klientów
(budowanie swojego rynku. Branża opiera się na systemie rekomendacji, zatem klient zadowolony z naszych usług z pewnościa przyprowadzi Ci nastepnego klineta)
- Obsługa pozyskanych klientów (udzielanie informacji, kompletowanie dokumentów, wysyłanie do centrali)
Wszystko jest jasne i transparentne.
W dowolnym momencie możesz sprawdzić w bazie CRM, na jakim etapie jest sprawa Twojego klienta.
Jeśli jestes osobą kontaktową, doskonale odnajdujesz się przy kontaktach międzyludzkich, lubisz pomagac innym to doskonała oferta dla ciebie.
Płatnośc za nasze usługi rozkładamy nawet na 12 mcy.
Klienci pozyskując nowych klientów mogą zredukować do minimum koszty swojej sprawy.
Jeśli zainteresowała Cie moja oferta:
NIe dyskryminuje Cie wykształcenie, płeć, wiek ani miejsce zamieszkania.
Nie wymagam CV ani listów motywacyjnych.
Napisz w kilku słowach coś o sobie, czym sie interesujesz, jaka jest Twoja pasja o

piątek, 15 marca 2019

Kredyt we Franku? Pytania i odpowiedzi - kredyty walutowe.

Mariusz Bedoński pomoc prawna - finansowa tel. 500-507-200Masz kredyt we Franku szwajcarskim bądz innej obcej walucie?


To nie powód do zmartwień.


Mariusz Bedoński pomoc prawna - finansowa tel. 500-507-200


Możemy Ci pomóc

Mariusz Bedoński pomoc prawna - finansowa tel. 500-507-200


Nasz zespół tylko na to czeka.


CO TO JEST KREDYT INDEKSOWANY, A CO DENOMINOWANY?


Obydwa te kredyty to kredyty waloryzowane do waluty obcej. Różnica polega na tym, że kredyt indeksowany wyrażony jest w złotówkach, ale przy uruchomieniu przeliczany jest na franki, zaś kredyt denominowany od razu jest wyrażony we frankach. Kredyty indeksowane udzielane były zwykle przez mBank, BRE Bank (obecnie mBank), Multibank (obecnie mBank), Getin Bank (obecnie Getin Noble Bank), Getin Noble Bank, Millenium, GE Money (przejęty przez BPH), Polbank (przejęty przez Raiffeisen), Metrobank, Dombank, Eurobank, Polbank EFG, PTF Bank, Santander, Kredyt Bank (przejęty przez BZ WBK), ING Bank Śląski. Kredyty denominowane udzielane były zwykle przez PKO BP, Nordea, Fortis Bank, BPH, BGŻ, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank.


CO TO JEST KREDYT WALORYZOWANY?


Kredyt waloryzowany nie jest kredytem walutowym. W takim przypadku bank nie wypłaca klientowi waluty i nie musi jej mieć. Odniesienie do obcej waluty ma służyć tylko użyciu innego (w założeniu bardziej stabilnego) miernika pieniądza. Kredyty waloryzowane dzielimy na indeksowane (czyli wyrażone pierwotnie w PLN) i denominowane (wyrażone od razu w walucie obcej).


CZEGO MOŻNA ŻĄDAĆ OD BANKU?


W niemal wszystkich umowach „frankowych” znajdują się klauzule niedozwolone, które powodują niezgodne z prawem zawyżenie rat kredytu. Dlatego „frankowicze” nadpłacają sporo pieniędzy i mogą żądać ich zwrotu. Wygrany proces powoduje jednak nie tylko zwrot tych kwot, ale także obliczenie pozostałej do spłaty kwoty kredytu bez waloryzacji kursem CHF (czyli znaczny spadek salda kredytu), czyli definitywne uwolnienie od franka.


CZY MOGĘ ŻĄDAĆ UNIEWAŻNIENIA UMOWY FRANKOWEJ?

Tylko w niektórych przypadkach. Jest to możliwe, jeśli bank w umowie kredytu istotnie zaniżył ważny parametr kredytu, na przykład CKK (całkowity koszt kredytu) lub RRSO (roczna rzeczywista stopa procentowa). Jest to także możliwe w przypadku niektórych kredytów denominowanych. Jednak nie każdemu opłaca się unieważnić kredyt. Unieważnienie opłaca się zwłaszcza wtedy, kiedy suma dokonanych bankowi spłat z wszelkich tytułów (rata odsetkowa, rata kapitałowa, opłaty okołokredytowe) jest bliska lub przekracza już kwotę kapitału początkowego kredytu.

CO JEŚLI MAM KREDYT W EURO LUB INNEJ WALUCIE?

Możliwości osób, posiadających kredyty waloryzowane do innych walut niż CHF, są dokładnie takie same jak „frankowiczów”.

KIEDY PRZEDAWNIĄ SIĘ MOJE ROSZCZENIA?Roszczenia z tytułu umowy kredyt przedawniają się lat 10, natomiast odsetek od nadpłaconych rat można żądać za ostatnie 3 lata. Jednak upływ 10 lat od zawarcia umowy kredytu nie oznacza, że nie można w ogóle dochodzić roszczeń, lecz że roszczenia starsze niż 10 lat (czyli w początkowego okresu kredytu) są przedawnione.

CZY WARTO SKORZYSTAĆ Z POZWU ZBIOROWEGO?

Pozwy zbiorowe w Polsce są nieskutecznym narzędziem dochodzenia roszczeń. Nie ma ani jednej wygranej sprawy frankowej w ramach pozwu zbiorowego. Dlatego odradzamy tę formę działania.

ILE TRWA SPRAWA „FRANKOWA”?

Sprawy „frankowe” trwają długo, bowiem bardzo czasochłonne jest przygotowanie pozwu i dokonanie obliczeń, w toku procesu odbywa się kilka rozpraw i niezbędna jest opinia biegłego, a prawdopodobieństwo apelacji jest wysokie. Dlatego proces może potrwać nawet kilka lat.

CZY JEST MOŻLIWE POLUBOWNE ZAŁATWIENIE SPRAWY Z BANKIEM?

Takie przypadki się nie zdarzają. Nawet banki, których klauzule wpisane są w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie respektują tego bez wyroku sądu w konkretnej sprawie. Oczywiście na każdym etapie postępowania możliwa jest ugoda, lecz w praktyce banki nie są nimi zainteresowane, by nie zachęcać innych do występowania z roszczeniami.

CZY BANK MOŻE MI COŚ ZROBIĆ ZA WYSTĄPIENIE Z ROSZCZENIAMI?

Dopóki kredyt wciąż jest spłacany, to takie wypadki się nie zdarzają. Jeśli natomiast klient zdecyduje się przestać płacić bankowi, to jeśli bank go pozwie, jesteśmy do dyspozycji, by reprezentować klienta w takiej sprawie. Stoimy wówczas na stanowisku, że wypowiedzenie umowy kredytu przez bank jest bezskuteczne, bowiem z uwagi na nadpłacanie przez lata przez klienta rat kredytu, nie ma zaległości kredytowej po stronie klienta, a wręcz przeciwnie.

CZY WARTO CZEKAĆ NA USTAWĘ O „KURSIE SPRAWIEDLIWYM”?

Nie warto. Po pierwsze nie wiadomo kiedy i w jakim ostatecznie kształcie ustawa zostanie przyjęta. Po drugie nawet w najbardziej optymistycznej wersji ustawa ta nie jest w stanie dać „frankowiczom” tyle, ile proces w sądzie. Bo celem procesu w sądzie nie jest przewalutowanie kredytu z powrotem na PLN, lecz w ogóle unieważnienie przewalutowania na CHF, które miało miejsce na początku kredytu.PRZYKŁADOWE KORZYSTNE DLA „FRANKOWICZÓW” ROZSTRZYGNIĘCIA SĄDOWE:

 • wyrok Sąd Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 maja 2015 r. (sygn. I ACa 16/15),
 • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2016 r. (sygn. akt I CSK 1049/14),
 • wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2016 r. (sygn. akt XII C 2718/14),
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2016 r. (sygn. akt XVII AmC 2939/14),
 • wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2016 r. (sygn. akt XIV C 2227/15),
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2016 r. (sygn. III C 1073/14),
 • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2016 r. (sygn. akt II CSK 750/15),
 • wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 22 września 2016 r. (sygn. akt I C 352/16),
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 listopada 2016 r. (sygn. akt II C 973/15),
 • wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 28 listopada 2016 r. (sygn. akt I C 187/15).

Jeśli uważasz że to zbyt skomplikowane, zgłoś się do nas.


Pomożemy!!!

Mariusz Bedoński pomoc prawna - finansowa tel. 500-507-200
Odzyskujemy pieniądze z polisolokatMariusz Bedoński pomoc prawna - finansowa tel. 500-507-200

Mariusz Bedoński pomoc prawna - finansowa tel. 500-507-200Masz polisolokate?
Kłopot z wybraniem z niej środków?


Możemy Ci Pomóc
Mariusz Bedoński pomoc prawna - finansowa tel. 500-507-200
czwartek, 14 marca 2019

Upadłość konsumencka - to proste. Anuluj swoje długi

Mariusz Bedoński pomoc prawna - finansowa tel. 500-507-200


Wpadłeś w spiralę zadłużenia?

Komornicy i windykatorzy depczą po piętach?

Możemy Ci pomóc.Mariusz Bedoński pomoc prawna - finansowa tel. 500-507-200Mariusz Bedoński pomoc prawna - finansowa tel. 500-507-200

Mariusz Bedoński pomoc prawna - finansowa tel. 500-507-200

Mariusz Bedoński pomoc prawna - finansowa tel. 500-507-200


Mariusz Bedoński pomoc prawna - finansowa tel. 500-507-200


Mariusz Bedoński pomoc prawna - finansowa tel. 500-507-200


Mariusz Bedoński pomoc prawna - finansowa tel. 500-507-200Mariusz Bedoński pomoc prawna - finansowa tel. 500-507-200


Mariusz Bedoński pomoc prawna - finansowa tel. 500-507-200


Mariusz Bedoński pomoc prawna - finansowa tel. 500-507-200


Mariusz Bedoński pomoc prawna - finansowa tel. 500-507-200


Mariusz Bedoński pomoc prawna - finansowa tel. 500-507-200


Mariusz Bedoński pomoc prawna - finansowa tel. 500-507-200


Reasumując:


Drogi kliencie.Aby móc Cie reprezentować w tej sprawie musimy wykonać analizę Twojej sytuacji.

 • Skontaktuj sie z nami.
 • Opisz dokładnie problem
 • Wypełnij rzetelnie i uczciwie ankietę
 • Wykonujemy analizę prawną Twojej sytuacji. (bezpłatnie)
 • Podpisujemy umowę, na mocy której będziemy Cie reprezentować.
 • Opłacasz koszty. Istnieje mozliwość rozłożenia płatności na raty. 

Wypełnij ankietę. Nasi doradcy skontaktują się z Tobą


Polecając nasze usługi możesz zmniejszyć bądź wyeliminować płatnośc w swojej sprawie

czwartek, 7 marca 2019

CHCESZ ZACZĄC ZARABIAĆ POMAGAJĄC INNYM LUDZIOM?

Mariusz Bedoński pomoc prawna - finansowa tel. 500-507-200
Mariusz Bedoński


Przystąp do naszej  grupy.
Pomaganie innym da Ci na pewno satysfakcje.

Przy odrobinie zaangażowania możesz zacząc zarabiać naprawde dobre pieniądze.

- Umawiasz się z klientami 
- Podpisujesz umowę
- Kompletujesz dokumenty
- Składamy je w stosownej instancji.
- Wypłacamy prowizję

Wszystko transparentne i przejrzyste.W dowolnym momencie możesz sprawdzić na jakim etapie jest sprawa twojego klienta.

Napisz do mnie.
Wszystko Ci wytłumaczę.


Mariusz Bedoński pomoc prawna - finansowa tel. 500-507-200

Problemy finansowe? Prawne? Możemy Ci pomócO NAS

Jeżeli masz problem i nie wiesz, do której kancelarii się zgłosić lub potrzebujesz pomocy prawnej i szukasz skutecznej, profesjonalnej oraz doświadczonej firmy - dobrze trafiłeś.

Możemy Ci pomóc!
Mariusz Bedoński pomoc prawna - finansowa tel. 500-507-200


POMAGANIE TO NASZA MISJA.

Skontaktuj się z nami, opisz swoje problemy oraz oczekiwania.
Wykonamy bezpłatnie analizę sytuacji i wspólnie znajdziemy rozwiazanie.
Cechuje nas to że ponad wszystko cenimy sobie kontakt osobisty, nigdy nie odmawiamy pomocy, oraz niezwykle wysoka skuteczność naszych działań.

Pomagamy w kłopotach finansowych, egzekucyjnych, komorniczych, kredyt we frankach.
Kłopoty prawne - (podział majątku, upadłość konsumencka).
Doradztwo biznesowe (RODO, porady prawne).
Doradztwo inwestycyjne (odzyskiwanie pieniedzy z polisolokat).
Odszkodowania we wszelkim zakresie.

MASZ PROBLEM. 

Nasza w tym głowa żeby znaleźć na niego rozwiazanie.


W przeciwieństwie do innych tego typu podmiotów mamy własne kancelarie prawne które na stałe współpracują z nami.


Mariusz Bedoński pomoc prawna - finansowa tel. 500-507-200
Mariusz Bedoński 

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ:

Tel. +48 500-507-200WSPÓLNIE ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE TWOICH KŁOPOTÓW.